สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.สมุทรสาครล่าสุด (27 กุมภาพันธ์ 2564) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 37 ราย ทำให้ จ.สมุทรสาคร มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 16,309 ราย

สถานการณ์โรคโควิด-19 พื้นที่ จ.สมุทรสาคร (ข้อมูล ณ เวลา 00.00 น. วันที่ 26 ก.พ.2564) โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 37 ราย ทำให้ จ.สมุทรสาคร มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 16,309 ราย
สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.สมุทรสาคร รายใหม่ 37 ราย แบ่งเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 3 ราย (ต่างชาติ 3) และในโรงพยาบาล 34 ราย (คนไทย 22 ต่างชาติ 12)
การดูแลรักษาในโรงพยาบาล 4,016 ราย รักษาหาย 3,780 รายอยู่ระหว่างรักษา 229 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย (คนไทย 6 ต่างชาติ 1)  สังเกตอาการ 12,293 ราย รักษาหาย 12,204 ราย อยู่ระหว่างสังเกตอาการ 89 ราย

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด เพิ่ม 37 ราย ยอดสะสม 16,309 ราย