ตาก - ศคบ.เห็นชอบตามที่ ผวจ.ตาก ของบประมาณปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพด่านพรมแดนไทย-เมียนมา 2 (แม่สอด-เมียวดี) เตรียมชงเข้าครม.อนุมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องโรคโควิด-19

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวผ่านวิทยุกระทายเสียงแห่งประเทศไทยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดตากได้ของบประมาณผ่านไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศคบ.)โดยเร่งด่วนแล้ว ทั้งนี้เพื่อปรับปรุง และเพิ่มศักยภาพด่านพรมแดนไทย-เมียนมา 2 (แม่สอด-เมียวดี) บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด 

ผวจ.ตากชงของบพัฒนาด่าน-ป้องกันโควิด

นอกจากนี้ เพื่อให้มีการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 เพราะบริเวณดังกล่าว มีการค้าชายแดนระหว่างทางฝ่ายไทย กับฝ่ายเมียนมา มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายปีละ 70,000-80,000 ล้านบาท ซึ่งทางศคบ.เห็นชอบ และจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ผวจ.ตากชงของบพัฒนาด่าน-ป้องกันโควิด

สำหรับพื้นที่ด่านพรมแดนไทย-เมียนมา 2 นี้ แม้ว่าในช่วงเกิดสถานการณ์โควิด-19 แต่ทางการไทยยังคงเปิดให้มีการขนส่งสินค้ากัน ระหว่างรถขนส่งไทยกับเมียนมา แต่ห้ามคนทั้ง 2 ฝั่งเข้าเมือง นอกจากพบกันที่ชายแดนเท่านั้น ขณะที่ทางหน่วยงานสาธารณสุขไทยมีการคัดกรองและเก็บตัวอย่างไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นช่วงโดยทำประวัติผู้ไปมาทั้งคนขับรถไทย และคนขับรถเมียนมา

ผวจ.ตากชงของบพัฒนาด่าน-ป้องกันโควิด