ศบค. แถลงผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" รายใหม่ 45 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 37 ราย จากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 8 ราย ส่งผลผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 25,809 ราย

26 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 45 ราย
สำหรับผู้ติดเชื้อทั้งหมดดังกล่าว เป็นการติดเชื้อในประเทศ 37 ราย และผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) จำนวน 8 ราย ส่งผลให้สถานการณ์โรคโควิดในประเทศไทย มียอดผู้ป่วยสะสม 25,809 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 24,952 ราย เสียชีวิตสะสมคงที่ 83 ราย

ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45 ราย

ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45 ราย

ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45 ราย

ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45 ราย

ด้านสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 113,543,452 ราย อาการรุนแรง 91,396 ราย รักษาหายแล้ว 89,128,252 ราย เสียชีวิต 2,519,255 ราย
อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 29,052,262 ราย
2. อินเดีย จำนวน 11,063,038 ราย
3. บราซิล จำนวน 10,393,886 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 4,212,100 ราย
5. สหราชอาณาจักร จำนวน 4,154,562 ราย
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 114 จำนวน 25,809 ราย

ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45 ราย