สัปดาห์พระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ประมาณ 30 รูป สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธที่มีมาอย่างยาวนาน

26 กุมภาพันธ์  2564  นายเวียง  ชัยแก้วพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวหนองบัวลำภูพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันทำบุญตักบาตร ที่วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ประมาณ 30 รูป ได้ออกบิณฑบาตในช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งได้มี พุทธศาสนิกชน ชาวหนองบัวลำภู ใส่ผ้าถุงนุ่งผ้าซิ่นกันเป็นส่วนมากนำพาครอบครัว บุตรหลานร่วมทำบุญตักบาตรตามประเพณี ที่ได้มีการทำกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  

ชาวพุทธนุ่งผ้าซิ่นตักบาตรวันมาฆบูชาส่วนที่วัดต่างๆ ตามหมู่บ้าน เช่น วัดศรีคูณเมือง ในช่วงเช้าก็ได้มีพระสงฆ์ 9 รูป ออกบิณฑบาต และมีพุทธศาสนิกชนในหมู่บ้านใกล้เคียงนำพาครอบครัวมาร่วมทำบุญตักบาตรกัน ตามประเพณี ส่วนที่วัดมหาชัย ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ในช่วงค่ำจะได้จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและนำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนตามประเพณีของชาวพุทธ

ชาวพุทธนุ่งผ้าซิ่นตักบาตรวันมาฆบูชา

นอกจากนั้น ในช่วงสัปดาห์พระพุทธศาสนา วัดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ยังได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสืบสานพระพุทธศาสนา เช่น  ที่วัดป่าภูผายาว  อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ได้ มีพิธีแห่อัญเชิญรูปปั้นองค์พระอินทร์   เจ้าภาพโดยร้านอุดมไฮเทค เซ็นเตอร์ หนองบัวลำภู  และองค์พระสยามเทวาธิราช  เจ้าภาพ ไผ่  พงษธร นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง   เพื่อขึ้นประดิษฐาน ณ วัดป่าภูผายาว อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ในช่วง เวลา 07.00 น. มี พระอาจารย์บุญโฮม จารุวัณโณ ออกรับบิณฑบาต ถวายภัตตาหารเช้า และเวลา 09.00 น. ทำพิธีถวายพระองค์พระอินทร์ และพระสยามเทวาธิราช  

ชาวพุทธนุ่งผ้าซิ่นตักบาตรวันมาฆบูชา

ชาวพุทธนุ่งผ้าซิ่นตักบาตรวันมาฆบูชา