สถานการณ์โควิด-19 ใน 3 จังหวัด "สมุทรสาคร-ปทุมธานี-สระบุรี" ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ล่าสุดรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มรวมทั้งสิ้น 23 ราย .

26 กุมภาพันธ์ 2564 สถานการณ์ไวรัสโคโรนา  โควิด-19 (covid-19) ของจังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูลวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 ราย ยอดสะสม 16,272 ราย

อัพเดตโควิด "สมุทรสาคร-ปทุมธานี-สระบุรี" พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 23 ราย


ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ของจังหวัดปทุมธานี ข้อมูลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ยอดรวม 522 ราย

อัพเดตโควิด "สมุทรสาคร-ปทุมธานี-สระบุรี" พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 23 ราย


ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ของจังหวัดสระบุรี ข้อมูลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ยอดรวม 18 ราย

อัพเดตโควิด "สมุทรสาคร-ปทุมธานี-สระบุรี" พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 23 ราย