ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย แถลงข่าวเกี่ยวกับความความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ยันวัคซีนล็อตแรกมาถึง มิ.ย.นี้ พร้อมคลอดกำหนดการงานดอกฝ้ายฯ 1-9 เม.ย.64

25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายแพทย์ยอดลักษ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับความความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเลย


นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากสถานการณ์ภาพรวมการติดเชื้อโควิด-19 ในระดับประเทศและในระดับจังหวัด อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย จึงมีมติผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม โดยกลุ่มผู้ค้าสลากที่เดินทางกลับมายังในจังหวัดเลย จะเปลี่ยนจากการกักตัวแบบ Home Quarantine มาเป็นแบบ Self Quarantine 14 วันแทน แต่ทั้งนี้ยังต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ทุกครั้งที่กลับเข้าพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการสอบประวัติและประเมินความเสี่ยง  


เมืองเลยพร้อมรับวัคซีนและกำหนดงานดอกฝ้าย 1-9 เม.ย.
นอกจากนี้ที่ประชุมฯยังมีมติเห็นชอบให้มีการจัดงานประเพณี "งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2564" ในช่วงระหว่างวันที่ 1 9 เมษายน 2564 ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
เมืองเลยพร้อมรับวัคซีนและกำหนดงานดอกฝ้าย 1-9 เม.ย.
 

นายแพทย์ยอดลักษ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 41 แล้ว สะท้อนถึงภาพรวมการดำเนินการของจังหวัดเลย ที่ทำงานอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา โดยจังหวัดเลยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระลอกเก่าและระลอกใหม่ รวม 12 ราย ซึ่งทั้งหมด จ.เลย สามารถควบคุมวงจรการแพร่ระบาดได้โดยไม่มีการระบาดไปยังวงที่ 2 และ 3  ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุที่จังหวัดเลยพบผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจาก 1.จังหวัดเลย เป็นเมืองท่องเที่ยว ทำให้มีกลุ่มคนมากหน้าหลายตาเดินทางเข้ามาในจังหวัด และ 2.จ.เลย มีประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเป็นผู้ค้าสลากรายย่อย ซึ่งต้องมีการเดินทางเข้าออกในหลายพื้นที่  ดังนั้นช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเลย จึงทำการตรวจเชิงรุก (Active Case Finding) กับกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยทั้งหมด 2,514 ราย พบติดเชื้อเพียง 2 รายเท่านั้น ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดจึงมีมติให้คนกลุ่มนี้ที่กลับเข้ามาในพื้นที่ กักตัวแบบ Self Quarantine เท่านั้น ยกเว้นกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง (สมุทรสาคร) ต้องกักตัวแบบ Home Quarantineด้านความคืบหน้าการบริหารจัดการวัคซีนจากส่วนกลาง ซึ่งไทยจะได้จาก 2 บริษัท คือ Sinovac จำนวน 2 ล้านโดส และ Astrazeneca อีก 61 ล้านโดส รวมเป็น 63 ล้านโดส เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งเบื้องต้น 1 คนจะต้องได้รับวัคซีน 2 โดส ฉะนั้นวัคซีนทั้งหมดจะถึงมือประชาชนประมาณ 31 ล้านคนเมืองเลยพร้อมรับวัคซีนและกำหนดงานดอกฝ้าย 1-9 เม.ย.ทั้งนี้จังหวัดเลย ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและบริหารวัคซีนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งคาดว่าชาวจังหวัดเลยจะได้รับวัคซีนล็อตแรก ประมาณช่วงเดือน มิถุนายน 2564 แต่ทั้งนี้ต้องเรียนประชาชนว่า วัคซีน เป็นเพียงหนึ่งในมาตรการป้องกันโรคติดต่อเท่านั้น ทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตนตามหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด เพื่อทำให้ตนเองและสังคมปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19   สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรืออยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในจังหวัดเลย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 0-4281-0993 หรือสายด่วน 1567