นายกฯ บอกจิ๊บจ๊อย ประเดิมฉีควัคซีนโควิด-19 ห่วงกระจายวัคซีนอาจล่าช้า ขอทุกส่วนเตรียมพร้อม สถานการณ์เปลี่ยน แผนก็ต้องเปลี่ยน ระหว่างนี้ก็ขอให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังตามคำแนะนำของศบค.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่า หากสถาบันวัคซีนและกรมควบคุมโรคมีความพร้อมในการจัดสรรวัคซีนให้เหมาะสม ตนก็พร้อมฉีดได้ตลอด แต่ไม่อยากให้ไปกำหนดวัน      เพราะถือว่าเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อย และได้ย้ำมาตลอดว่ามีความสมัครใจพร้อมฉีดวัคซีนเสมอ แต่ที่เป็นห่วงในวันนี้คือการจัดสรรวัคซีนไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงานต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อม เพราะหากคลาดเคลื่อนก็จะมีปัญหา โดยเฉพาะในเชิงปฏิบัติ ที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นไดในเรื่องความล่าช้า เพราะต้องนำไปใช้กับคนจำนวนมาก ดังนั้นต้องจัดสรรให้ดี แม้จะมีการวางแผนไว้แล้วก็ตาม แต่หากสถานการณ์เปลี่ยน แผนก็ต้องเปลี่ยน แต่ขอยืนยันว่าแผนการแจกจ่ายวัคซีนทุกอย่างยังเป็นไปตามที่ ศบค. กำหนดไว้ และแม้ว่าจะมีวัคซีนแล้ว ก็ขอให้ประชาชนใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง เพราะวัคซีนเป็นเพียงการสร้างภูมิต้านทานในแต่ละคน