พะเยา - ม.พะเยา จับมือเทศบาลเมืองพะเยา และพุทธศาสนิกชน จัดประเพณี "ตานข้าวทิพย์" ถวายพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ประดิษฐานภายในพระวิหาร วัดศรีโคมคำ

อลังการ! ขบวนเรือ "ตานข้าวทิพย์"ถวายพระเจ้าตนหลวง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จัดงานประเพณีตานข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส ใส่บาตรหลวง เพื่อถวายแด่ "พระเจ้าตนหลวง" พระพุทธรูปคู่เมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นประเพณีทางภาคเหนือที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ตั้งแต่โบราณกาลมาช้านาน


อลังการ! ขบวนเรือ "ตานข้าวทิพย์"ถวายพระเจ้าตนหลวง


อลังการ! ขบวนเรือ "ตานข้าวทิพย์"ถวายพระเจ้าตนหลวง
สำหรับประเพณี ตานข้าวทิพย์ ได้มีขบวนเรือแห่ข้าวทิพย์ ทางน้ำในกว๊านพะเยา โดยมีขบวนเรือกว่า 10 ลำ บรรทุกเครื่องสักการะ และบาตรหลวงข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส เพื่อนำไปถวายแด่พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา ที่ประดิษฐานภายในพระวิหาร วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อลังการ! ขบวนเรือ "ตานข้าวทิพย์"ถวายพระเจ้าตนหลวง

อลังการ! ขบวนเรือ "ตานข้าวทิพย์"ถวายพระเจ้าตนหลวง

โดยขบวนเรือเริ่มพายออกจากท่าเรือโบราณไปตามน้ำ ริมถนนชายกว๊านพะเยาไปขึ้นที่อุโบสถกลางน้ำ วัดศรีโคมคำ แล้วเคลื่อนขบวนนำเข้าเข้าไปถวาย พระเจ้าตนหลวง ตามประเพณีล้านนา และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของชาวล้านนา ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลดังกล่าว


อลังการ! ขบวนเรือ "ตานข้าวทิพย์"ถวายพระเจ้าตนหลวง