สถานการณ์โควิด จ.สมุทรสาคร ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบการติดเชื้อรายใหม่ 30 ราย ยอดสะสมอยู่ที่ 16,253 ราย .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) จ.สมุทรสาคร ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลา 24.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ 30 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก 3 ราย เป็นคนต่างชาติ พบจากตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล 27 ราย จำแนกเป็นคนไทย 13 ราย และคนต่างชาติ 14 ราย 
สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 16,253 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุกทั้งคนไทย และคนต่างชาติรวม 13,470 ราย และจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลทั้งคนไทย และคนต่างชาติ รวม 2,783 ราย
ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการรักษา 297 ราย เป็นคนไทย 217 ราย ต่างชาติ 80 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 181 ราย เป็นคนต่างชาติทั้งหมด 
ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 15,768 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงที่ 7 ราย

"สมุทรสาคร" พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 30 ราย


"สมุทรสาคร" พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 30 ราย