สุราษฎร์ธานี - สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมรับวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้กลุ่มเสี่ยงเกาะสมุยก่อนเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวประเดิมผู้บริหารในจังหวัดก่อนสร้างความมั่นใจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี /นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน )  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเร้น กับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ถึงความพร้อมในการรับวัคซีนโควิด-19 ที่จะจัดสรรลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2,500 โดส               โดยฉีดให้กลุ่มเสี่ยงใน 2 พื้นที่คือบุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลเกาะสมุย ซึ่งกลุ่มเสี่ยงจะต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลเกาะสมุยเท่านั้น สาเหตุที่เลือกพื้นที่เกาะสมุยเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว และคาดว่าวัคซีนจะมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายในปลายเดือนนี้และจะเริ่มฉีดประมาณต้นเดือนมีนาคม                ทั้งนี้ในการฉีดวัคซีนกลุ่มแรกอาจจะเป็นผู้บริหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นพรีเซ็นเตอร์และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

    

สสจ.สุราษฎร์ธานีพร้อมรับวัคซีนโควิด-19

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่าทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานมีการเตรียมพร้อมสถานที่ในการรับวัคซีน 2 ที่ คือจัดเก็บที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลเกาะสมุยซึ่งมีความพร้อมมากที่สุด 

สสจ.สุราษฎร์ธานีพร้อมรับวัคซีนโควิด-19

                 โดยเฟสแรกได้รับการจัดสรรให้ลงพื้นที่ อ.เกาะสมุยจำนวน 2,500 โดส สามารถฉีดได้ 1,250 คน ซึ่ง 1 คนต้องฉีด 2 ครั้ง กลุ่มแรกที่จะได้รับการฉีดโดยตรงคือบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรค 7 กลุ่มหลักที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้                เช่น เบาหวาน/หัวใจ/ทางระบบหัวใจเรื้อรัง  ผู้สูงอายุ   คนอ้วน  ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดเอาไว้ คาดว่าวัคซีนโควิด-19 จะถึง อ.เกาะสมุยปลายเดือน ก.พ.นี้ เมื่อวัคซีนมาถึงทางโรงพยาบาลเกาะสมุยจะเร่งฉีดให้เร็วที่สุดในเฟสแรก1,250 คนใช้เวลา 1 สัปดาห์ ก็ฉีดครั้งที่ 2 ทางโรงพยาบาลเกาะสมุยจัดสถานที่ไว้พร้อมแล้ว        

โดยเฟสแรกอาจจะเริ่มที่ตัวผู้บริหารระดับจังหวัดเป็นพรีเซ็นเตอร์ฉีดก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนกลุ่มแรกของจังหวัด แต่ก็จะได้รับการฉีดไล่เรียงลงมาตามลำดับความสำคัญและได้รับกันอย่างทั่วถึงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สสจ.สุราษฎร์ธานีพร้อมรับวัคซีนโควิด-19

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด