"นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน" โฆษก ศบค. เผย "วัคซีนโควิด" ล็อตแรก 2 แสนโดส กระจายฉีดให้ 4 กลุ่มเป้าหมายใน 13 จังหวัด มีใครบ้างที่จะได้เข้าถึง "วัคซีน" ก่อน เช็กเลย

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบแผนกระจายวัคซีนโควิด จำนวน 200,000 โดสแรกที่จะได้รับในวันที่ 24 ก.พ.64 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุม และ พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม รวม 13 จังหวัดนำร่อง วัคซีนโควิด-19 ได้แก่

เช็คเลย!! 4 กลุ่มนี้ ได้ฉีด 'วัคซีนโควิด-19' ล็อตแรก


สมุทรสาคร
กทม.(ฝั่งตะวันตก)
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
ตาก (อ.แม่สอด)
นครปฐม
สมุทรสงคราม
ราชบุรี
ชลบุรี
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย)
เชียงใหม่
สำหรับ 4 กลุ่มเป้าหมาย ในการฉีดวัคซีนโควิด ที่จะได้รับวัคซีนล็อตแรก ประกอบด้วย
1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน
2.บุคคลที่มีโรคประจำตัว
โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้น
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต

เช็คเลย!! 4 กลุ่มนี้ ได้ฉีด 'วัคซีนโควิด-19' ล็อตแรก

โรคหลอดเลือดสมอง
โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด
โรคเบาหวาน
โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
3.ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาจัดสรรจำนวนวัคซีนโควิดให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงวัคซีนตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่

เช็คเลย!! 4 กลุ่มนี้ ได้ฉีด 'วัคซีนโควิด-19' ล็อตแรก

เช็คเลย!! 4 กลุ่มนี้ ได้ฉีด 'วัคซีนโควิด-19' ล็อตแรก