ภัยแล้งแล้งเริ่มขยายวงกว้าง เกษรตกรจุดเจาะบาดาลไว้ใช้เพื่อการเกษตร หากเกษตรกรเดือดร้อนให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นจะได้มีการสำรวจ เพื่อที่จะเจาะน้ำบาลดาลให้เกษตรเพื่อใช้ในการเกษตรได้ ขณะเดียวกันเตือนเกษตรกรปลูกพืชน้ำน้อย เพื่อประหยัดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บ้านหนองหว้า ม.9 ต.ทองหลาง อ.วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  เกษตรกรเร่งขุดเจาะต่อท่อน้ำบาลดาลเพื่อใช้ในการเกษตร เนื่องจากน้ำที่มีอยู่เริ่มแห้งขอดลง นางมะลิจันทร์  นะไธ  บอกว่า ตนเองมีที่นา 22ไร่   ทำนาปีได้ครั้งเดียวซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน และได้ลงทุนขุดเจาะบาลดาล 60 เมตร  ได้มีการขุดบ่อน้ำ ไว้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และมีโอ่งน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้เช่นกัน และปัจจุบันบ่อน้ำเริ่มแข้งขอดลงน้ำในโอ่งใกล้จะหมดแล้ว ตนเองจึงจ้างคนมาขุดน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตร  ในช่วงฤดูแล้งไม่ได้ทำนาปรังเพราะอยู่นอกเขตชลประทานแต่ปลูกพืชน้ำน้อย เช่นต้นกล้วย พริก มะเขือ ต้นหอ ผักชี ผักสวนครัวไว้ ขายและกินเท่านั้น  และมีการเก็บฟางไว้ให้สัตว์เลี้ยงกนในช่วงฤดูแล้ง     

เกษตรกรเจาะน้ำบาดาลไว้ใช้ หวั่นภัยแล้งขยายวงกว้าง

เกษตรกรเจาะน้ำบาดาลไว้ใช้ หวั่นภัยแล้งขยายวงกว้างด้าน นายปราโมทย์ วัฒนะ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า จังหวัดมหาสารคามได้แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรโดยมีการเจาะน้ำบาดาล ในพื้นที่ซ้ำซาก เริ่มต้นที่ 50บ่อ และพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วงเดือนมีนาคมและเมษยานที่จะเกิดขึ้น ในเร็วๆนี้หากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนร้องขอไปที่อบต. อบจ.ซึ่ง ส่งเรื่องผ่านคณะกรรมการจังหวัด ตรวจสอบก่อนว่ามีการเดือดร้อนจริงหรือไม่ คือ สำนักงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานเกษตรจังหวัดและ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง4 หน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้มีการออกสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จะได้มีการช่วยเหลือเจาะบาลให้และพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตร

เกษตรกรเจาะน้ำบาดาลไว้ใช้ หวั่นภัยแล้งขยายวงกว้าง