จังหวัดนครพนมต่อยอดเชิงพาณิชย์หลังส่งเสริมปลูกสมุนไพรครอบคลุมทุกอำเภอ ผลักดัน 3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบ แชมพูจากกันเกรา มาส์กหน้าจากเครือหมาน้อยและลิปจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ออกสู่ตลาด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.2560-2564 ที่จังหวัดนครพนมได้มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เพื่อพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยอย่างครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาทั้งระบบให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งได้มีการถ่ายทอดเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร ยุทธศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและขยายตลาดสมุนไพร ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากร โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ และภาคเครือข่ายร่วมดำเนินการ

และในการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564 ได้มีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงพยาบาลที่ผลิตยาสมุนไพร โดยปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกเป็น 96 ไร่ ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง จนก่อเกิดรายได้ให้แก่ชุนชนและลดรายจ่ายในสถานบริการสาธารณสุข   

เตรียมขับเคลื่อน 3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบต่อยอดเชิงพาณิชย์

เตรียมขับเคลื่อน 3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยมีแปลงปลูกสมุนไพรตะไคร้หอมที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 10 ไร่ มีวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกและแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ลูกประคบและธูปไล่ยุงสมุนไพร ที่เกิดรายได้ในชุมชนหมุนเวียนประมาณ 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันไพล ลูกประคบ สเปรย์ไล่ยุง และยาหม่องไพล ซึ่งเกิดเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มสมาชิก ประมาณ 30,000 บาท 


และในโอกาสนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาวางแผนการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อัตลักษณ์ท้องถิ่น ที่ได้รับสิทธิ์การผลิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัด (ที่มีงานวิจัยรองรับ) ซึ่งเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชน บริษัทหรือเอกชนในจังหวัดนครพนม สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้จากการผลิตและจำหน่าย ภายหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิจัย พัฒนา และนำไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษจนประสบความสำเร็จ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากกันเกราที่นำมาทำเป็นแชมพูทำความสะอาดเส้นผมและฟื้นบำรุงหนังศีรษะ ผลิตภัณฑ์จากเครือหมาน้อยทำเป็นผลิตภัณฑ์มาส์กหน้า และผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ทำเป็นลิปช่วยบำรุงริมฝีปากที่แห้ง  
เตรียมขับเคลื่อน 3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบต่อยอดเชิงพาณิชย์
เตรียมขับเคลื่อน 3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบต่อยอดเชิงพาณิชย์
เตรียมขับเคลื่อน 3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในแบรนด์ Star Grass ภายใต้ชื่อ กันเกราแฮร์แชมพู" (Kankrao Hair Care Shampoo). "เคลย์มาส์กฟอร์มูลาแคปซูล" (Clay Mask Formula Capsule) และ"คารันดาฟรุ๊ตลิปแคร์" (Karonda Fruit Lip Care)  โดยผู้ที่สนใจจะนำไปจำหน่าย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจษฎาวดี แก้วมณีชัย เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร.08 4043 5217


logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด