สสจ.นครราชสีมา พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 38/2564 คุมเข้มหมู่บ้านครอบครัวคลัสเตอร์ 3 ราย ติดเชื้อโควิด สั่งกักตัวเสี่ยงสูง 50 ราย

23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์วิญญู  จันทร์เนตร รอง สสจ.นครราชสีมา พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 38/2564 ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

คุมเข้มหมู่บ้านครอบครัวคลัสเตอร์ 3 ราย ติดเชื้อโควิดนพ.วิญญู รอง สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงระลอกใหม่ วันนี้ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่รวมยอดสะสม 13 ราย รักษาตัวอยู่ 3 ราย คือรายที่  11 เด็กชายอายุ 7 ปี รายที่ 12 ผู้เป็นพ่ออายุ 47 ปี และรายที่ 13 หญิงอายุ 15 ปี พี่สาวฝาแฝดผู้น้อง ทั้งหมดเป็นคลัสเตอร์ครอบครัวเดียวกันเชื่อมโยงการติดเชื้อจากแม่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขายไก่ที่ตลาดสุชาติ จ.ปทุมธานี ทั้ง 3 ราย รักษาที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ภาพรวมอาการดีขึ้นตามลำดับไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่อย่างใด ส่วนมาตรการเชิงรุกได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง 50 ราย เป็นเวลา 14 วัน 

ทั้งนี้สถานการณ์ที่ อ.เสิงสาง พื้นที่การแพร่ระบาดของผู้ป่วยทั้ง 3 ราย รวมเป็นเวลา 8 วัน ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ แต่มีมาตรการคุมเข้มโดยปิดเส้นทางเข้าออกบ้านหนองแดงและบ้านหนองบัวแดง ต.กุดโบสถ์ ซึ่งมีจำนวน 451 ครัวเรือน ประชากร 1,682 ราย โดยมีนายสานิตย์  ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง พร้อมผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนได้ โดยนายอำเภอเสิงสางประสานงานร่วมกับสาธารณสุขฝ่ายปกครองรวมทั้งภาคเอกชนร่วมจัดตั้งโรงครัว เพื่อประกอบอาหารให้ชาวบ้านรวมทั้งมอบถุงยังชีพให้ทุกครัวเรือน 3 วันครั้ง จนถึงวันที่ 3 มีนาคม นี้

คุมเข้มหมู่บ้านครอบครัวคลัสเตอร์ 3 ราย ติดเชื้อโควิด

คุมเข้มหมู่บ้านครอบครัวคลัสเตอร์ 3 ราย ติดเชื้อโควิด