ตาก - ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร หวั่นการชุมนุมประท้วงต้านรัฐประหาร ในเมียนมา ยืดเยื้อ กระทบการส่งออกสินค้า อาจต้องอาศัยกฏหมายศุลกากรที่เปิดโอกาสให้ใช้ช่องทางธรรมชาติ

นายเริงชัย สุวรรณ์ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตรใน อ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมประท้วงในประเทศเมียนมา โดยเฉพาะที่ จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ตรงข้ามอ.แม่สอด ว่า ยังไม่ทราบว่าจะมีผลออกมาอย่างไร และจากการที่ผู้ชุมนุมปิดด่านพรมแดนไทย-เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี) บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ตรงข้ามบ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 นั้น ย่อมมีผลกระทบต่อการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออก 


หวั่น"ม็อบ"ยืดเยื้อ-กระทบส่งออกชายแดน

เนื่องจากการขนส่งตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 เป็นเส้นทางหลัก หากยืดเยื้อ  ต้องอาศัยกฏหมายศุลกากรที่เปิดโอกาสให้ใช้ช่องทางธรรมชาติที่มีอยู่ขนส่งสินค้าแทน 

หวั่น"ม็อบ"ยืดเยื้อ-กระทบส่งออกชายแดน

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการชุมนุมที่ปิดด่านพรมแดน ทำให้การขนส่งสินค้าหายไปร้อยละ 80-90 และการชุมนุมโดยรวมทุกพื้นที่ในประเทศเมียนมา แม้ว่าผู้ชุมนุมไม่ปิดด่านพรมแดน แต่ก็กระทบกับการขนส่งสินค้าอยู่แล้ว เพราะว่าการใช้ทางคมนาคมจะช้าลง และเสียเวลามาก

หวั่น"ม็อบ"ยืดเยื้อ-กระทบส่งออกชายแดน