คณะศรัทธาวัดทุ่งกองมู จัดงานประเพณีดับไฟเทียน หรือ ปอยต้นหอลม อนุรักษ์ประเพณีโบราณของชาวไทยใหญ่ มาเป็นปีที่ 22 เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน นับเป็นประเพณีที่เหลือเพียงแห่งเดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ประเพณี"ดับไฟเทียน"หนึ่งเดียวเมืองสามหมอก              เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำรูญ จุลบุตร ผู้ใหญ่บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า คณะศรัทธาวัดทุ่งกองมู เตรียมจัดงานประเพณีดับไฟเทียน ประจำปี 2564 ( ปอยต้นหอลม ) ซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ณ วัดทุ่งกองมู ภายในงานมีการเทศนาธรรมบนต้นหอลม ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีโบราณ พิธีทำบุญบูชาธาตุทั้ง 4 และยังจัดให้มีมหรสพสมโภชต่างๆเช่น รำวงย้อนยุค สอยดาว มัจฉาพาโชค ฯลฯ ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยจะได้จัดให้มีจุดคัดกรอง ของ อสม.หมู่บ้าน ก่อนการเข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัด


ประเพณี"ดับไฟเทียน"หนึ่งเดียวเมืองสามหมอก                 นายสมัคร สุขศรี ปราชญ์ชาวบ้าน ได้กล่าวว่า ประเพณีปอยต้นหอลม ปีนี้นับเป็นปีที่ 22 แล้ว นับจากปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ที่ทางคณะศรัทธาวัดทุ่งกองมู ได้อนุรักษ์สืบทอดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเพณีปอยต้นหอลม มีบ่อเกิดประเพณีว่า ปอยต้นหอลมเป็นการทำบุญระหว่างพระเจ้าอยู่หัว กับพสกนิกรของเจ้าเมืองในสมัยก่อน โดยได้มีการทำต้นหอลมแข่งกัน ว่าใครจะมีบุญมากกว่ากัน ผลปรากฏว่าชาวบ้านได้บุญมากกว่าพระเจ้าอยู่หัว เพราะว่ามียาจกสองคนผัวเมียมาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย ถือได้ว่าการทำบุญนั้นทุกอย่างอยู่ที่ความตั้งใจจริงของผู้ทำบุญนั้นเอง นอกจากนี้งานประเพณีดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย และถือว่า ประเพณีปอยต้นหอลมนั้น เหลือเพียงแห่งเดียวคือที่หมู่บ้านทุ่งกองมูเท่านั้น จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะได้อนุรักษ์ประเพณีนี้ให้คงอยู่สืบไป