สถานการณ์โควิด จ.สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบการติดเชื้อรายใหม่ 54 ราย ยอดสะสมอยู่ที่ 16,167 ราย .

สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของจังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54 ราย ยอดสะสม 16,167 รายหายป่วย/จำหน่ายแล้ว 15,667 ราย และเสียชีวิตสะสม 7 ราย

"สมุทรสาคร" พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 54 ราย

"สมุทรสาคร" พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 54 ราย