กำแพงเพชร - ประชาชนกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เดินทางมาลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร อย่างต่อเนื่อง ไม่เว้นแม้แต่พระภิกษุสงฆ์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-9 ชาวบ้านเข้าวัดทำบุญน้อย

"กำแพงเพชร"ลงทะเบียน"เราชนะ"ต่อเนื่อง

ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร พบว่าในวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันเปิดทำการวันแรกของสัปดาห์ มีประชาชนกลุ่มผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เดินทางมาลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวก เปิดให้บริการลงทะเบียน จำนวน 500 คิว
"กำแพงเพชร"ลงทะเบียน"เราชนะ"ต่อเนื่อง

ถึงแม้ว่าในวันนี้ นอกจากธนาคารกรุงไทย เปิดบริการให้กับประชาชนตามปกติ กระทรวงการคลัง ได้มีมาตรการเพื่อลดความแออัด เปิดให้ประชาชนไปลงทะเบียนเราชนะ ได้ที่ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงโครงการอย่างทั่วถึง

"กำแพงเพชร"ลงทะเบียน"เราชนะ"ต่อเนื่อง

นอกจากประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาลงทะเบียนแล้ว พบว่า มีพระภิกษุสงฆ์ เดินทางมาลงทะเบียนเราชนะเช่นกัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนภาคค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงส่งผลให้เข้าวัดทำบุญน้อยลงตามไปด้วย

"กำแพงเพชร"ลงทะเบียน"เราชนะ"ต่อเนื่อง