นายแพทย์ สสจ.ขอนแก่น เตรียมตั้งทีมมิสเตอร์วัคซีน รองรับการให้บริการการฉีดวัคซีน พบชาวขอนแก่นลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิดลอตแรก 140,000 คน มากที่สุดคือกลุ่มผู้สูงอายุ คาดฉีดได้เดือน มิ.ย.นี้

22 กุมภาพันธ์ 2564  นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับการเตรียมรองรับการฉีดวัคซีนให้ 6 กลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนั้น โดยวัคซีนลอตแรกเดินทางมาถึงประเทศไทย ในวันที่ 24 ก.พ. 2564  ซึ่งเป็นวัคซีนของชิโนคแวคนั้น จะฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์  สำหรับจ.ขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2  ซึ่งเป็นวัคซีนของแอสต้าเซเนก้า มีกำหนดนำส่งถึงประเทศไทยในเดือน มิ.ย.  64 นี้  จากนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะกระจายวัคซีนให้กับจังหวัดต่างๆตามที่ได้มีการลงทะเบียนของรับวัคซีนตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  ระหว่างนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งทีมมิสเตอร์วัคซีนขึ้น โดยทำหน้าที่ผู้รับผิดชอบการฉีดวัคซีนโดยตรง  

เตรียมมิสเตอร์วัคซีนจัดระบบการรับบริการฉีดวัคซีน

"มิสเตรอ์วัคซีนจะมีหน้าที่รับผิดชอบ 4 เรื่องหลัก เริ่มจากการเตรียมสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีน ที่ขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยังโรงพยาบาลของรัฐ ใน 26 อำเภอของจังหวัดในการเตรียมพร้อมการให้บริการ เพราะเมื่อฉีดวัคซีนแล้วต้องรอดูอาการว่ามีการแพ้ยาหรือไม่   จึงต้องมีสถานที่ในการเฝ้าดูอาการ  โดยแต่ละขึ้นตอนใช้เวลาเฉลี่ย 40 นาที  รวมไปถึงเตรียมหารือร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลในสังกัดอื่นๆอาทิ มหาวิทยาลัย หรือกองทัพบก ที่หากจะเข้าร่วมเป็นจุดบริการประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ต้องตรวจมาตรฐานการให้บริการและการจัดระบบการดำเนินงานที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดลำดับการฉีดวัคซีน เนื่องจากมีจำนวนคนมากถึง 140,000 คน"นพ.สมชายโชติ  กล่าว 

เตรียมมิสเตอร์วัคซีนจัดระบบการรับบริการฉีดวัคซีน

สำหรับวัคซีนลอตที่ 2 ของแอสต้าเซเนก้า จะถึงประเทศไทยในเดือน มิ.ย.จะถูกส่งมอบไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อฉีดให้กับ 6 กลุ่มหลักตามที่ได้มีการลงทะเบียน ขณะนี้พบว่าชาวขอนแก่นได้ขึ้นทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งหมด 140,000 คน มากที่สุดคือกลุ่มผู้สูงอายุรวมกว่า 60,000 คน โดยที่ชาวขอนแกนจะได้รับการฉีดวัคซีนตามการได้รับการจัดสรรในช่วงเดือน มิ.ย.นี้  

เตรียมมิสเตอร์วัคซีนจัดระบบการรับบริการฉีดวัคซีน