svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

ทดสอบระบบลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง รับสิทธิ์ 7 พัน

22 กุมภาพันธ์ 2564

จังหวัดขอนแก่นนำร่องบริการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเปราะบางถึงบ้าน พร้อมนำข้อมูลไปออกแบบวางแผนลงพื้นที่ โดยเฉพาะนำไปวางแผนแก้ปัญหาระบบอินเตอร์เนตในพื้นที่ห่างไกล ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการรัฐ

จากการประชุมเรื่องแนวทางการช่วยเหลือการลงทะเบียนโครงการเราชนะให้กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อยู่ในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุพิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้   สำหรับการพิจารณาแนวทางเพิ่มจุดรับลงทะเบียนโครงการนั้น  ทางกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่ไม่สามารถเดินทางไปจุดบริการลงทะเบียนได้  ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 5 มีนาคม 2564  นั้น 


ทดสอบระบบลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง  รับสิทธิ์ 7 พัน


ทดสอบระบบลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง  รับสิทธิ์ 7 พัน
นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานคลังจังหวัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น  พร้อมด้วยนายชานนท์  ฉัตร์รุ่ง  ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ซึ่งดูแลพื้นที่ 4 จังหวัดอีสาน  คือ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันลงจัดชุดลงทะเบียนเคลื่อนที่  ไปบ้านของนางทองดา  มีพร  อายุ 87 ปี  ที่ชุมชนบะขาม  เทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวก จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่หน่วยงานได้ให้บริการลงทะเบียนโครงการเราชนะถึงบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงกลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง     นายสมศักดิ์  กล่าวว่า  โครงการเราชนะ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19  โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง หรือ กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุพิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้  โดยได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกอำเภอได้ลงพื้นที่สำรวจจำนวนกลุ่มผู้เปราะบาง เบื้องต้นพบว่าทั้งจังหวัดจำนวน 426 คน 

ทดสอบระบบลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง  รับสิทธิ์ 7 พัน

"วันนี้ลงพื้นที่เพื่อทดลองและทดสอบระบบการทำงาน  ระยะเวลาของการให้บริการเคลื่อนที่ในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ซึ่งนางทองดา ถือเป็นรายแรกของจังหวัดขอนแก่น     เพื่อนำข้อมูลการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งคลังจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ฝ่ายปกครอง  ธนาคารกรุงไทย ออมสิน และธ.ก.ส. ซึ่งถือเป็นตัวแทนของภาครัฐที่จะจัดชุดเคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชนถึงหมู่บ้าน สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบวางแผนการลงพื้นที่ในอำเภออื่น โดยจะรวบรวมข้อมูลทั้งเวลาในการทะเบียน  ความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ตในแต่ละอำเภอเพื่อใช้ในการสแกนใบหน้า  เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์โครงการเราชนะทุกคน ได้รับทราบสถาพปัญหาเพื่อนำข้อมูลใช้ในการอุดช่องว่างปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น"  นายสมศักดิ์  กล่าวจากการประชุมของจังหวัดขอนแก่น จะนำโครงสร้างของโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย ซึ่งจะมีกลุ่มข้าราชการ ที่จะคอยดูแลกลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ระดมกำลังในการค้นหากลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้เข้าถึงบริการของรัฐทุกกลุ่ม ทุกคน 

ทดสอบระบบลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง  รับสิทธิ์ 7 พัน