ศบค. แถลงผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" รายใหม่ 89 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 73 ราย จากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 16 ราย ส่งผลผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 25,504 ราย

22 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 89 ราย
สำหรับผู้ติดเชื้อทั้งหมดดังกล่าว เป็นการติดเชื้อในประเทศ 73 ราย และผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) จำนวน 16 ราย ส่งผลให้สถานการณ์โรคโควิดในประเทศไทย มียอดผู้ป่วยสะสม 25,504 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 24,361 ราย เสียชีวิตสะสมคงที่ 83 ราย

ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89 ราย


ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89 ราย


ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89 ราย

ด้านสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 111,954,201 ราย อาการรุนแรง 93,925 ราย รักษาหายแล้ว 87,314,851 ราย เสียชีวิต 2,477,819 ราย
อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 28,765,423 ราย
2. อินเดีย จำนวน 11,005,071 ราย
3. บราซิล จำนวน 10,168,174 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 4,164,726 ราย
5. สหราชอาณาจักร จำนวน 4,115,509 ราย
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 114 จำนวน 25,504 ราย

ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89 ราย