โรงเรียนหลายแห่งในเขตเทศบาลตำบลแม่สอด จังหวัด เปิดโรงเรียนให้นักเรียนกลับมาเรียนกันได้ตามมปกติ หลังจากโดนพิษโึวิด-19 ต้องปิดเรียนไปถึง 3 ครั้ง ขณะที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม บรรยากาศคึกคัก ให้ระดับชั้นม.3-ม.6กลับมาเรียนก่อน

เด็กแม่สอดกลับมาเรียนตามปกติ


        เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 64 นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก ในสังกัดสพม.38 ได้กลับมาเรียนกันตามปกติ  ทำให้การจราจรถนนสายประสาทวิถีกับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง หลังจาก   ที่มีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด19 ถึง 3 ระลอก ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากมีคำสั่งให้โรงเรียนหยุดเรียนเรียน และห้ามใช้อาคารเรียนไปนานถึง 2 ครั้งในระลอกใหม่

เด็กแม่สอดกลับมาเรียนตามปกติ
         ขณะที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  ได้เริ่มต้นด้วยการเปิดให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อน เนื่องจากนักเรียนต้องไปศึกษาต่อ จึงมีรายละเอียดมากที่ต้องไปโรงเรียน ส่วนชั้นเรียนอื่นๆให้ศึกษาแบบออนไลน์

เด็กแม่สอดกลับมาเรียนตามปกติ
         ส่วนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ทั้งหมด ร่วม 10 แห่งได้เปิดเรียนตามปกติ มีผู้ปกครอง นักเรียนเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้า ทางโรงเรียนได้มีระบบการจัดการป้องกันโรคโควิด-19 ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข เช่น เส้นระยะห่าง กระจายช่องทางแยกการเข้าออกในระดับช่วงชั้นต่างๆ และวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นต้น