กกต.โคราช จำกัดสิทธิ์ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล 33 คน ฐานไม่ไปเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามผู้สมัคร ส.ท.ทั้ง 33 ราย สามารถใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ที่ สนง.กกต.จ.นครราชสีมา กำหนดเวลา 3 วัน ส่วนผู้สมัครนายก ฯ ไม่พบคุณสมบัติต้องห้าม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

20 กุภาพันธ์ 2564 พ.ต.ท ระพีพงษ์  จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา เปิดเผยไทม์ไลน์การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเทศบาลจำนวน 90 แห่ง  แยกเป็นเทศบาลนคร (ทน.) 1 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) 4 แห่ง และเทศบาลตำบล (ทต.) 85 แห่ง ในพื้นที่ 31 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ยกเว้นอำเภอเทพารักษ์ที่ไม่มีเทศบาล โดยมีจำนวนผู้สมัครนายกเทศมนตรี 221 คน ผู้สมัครสมาชิกสภา (ส.ท.) 2,482 คน รวมทั้งสิ้น 2,703 คน ตรวจพบผู้สมัคร ส.ท.จำนวนรวม 33 ราย โดย 32 ราย มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 50 (20) อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีมีสิทธิเลือกตั้งแต่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส ปี 2562 และ อบจ. ปี 2563 จึงถูกจำกัดสิทธิกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 

กกต.โคราช จำกัดสิทธิ์ผู้สมัครส.ท. 33 คน ฐานไม่ไปเลือกตั้ง


แม้มีการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ไม่ทำให้สิทธิต่าง ๆ กลับมา และอีก 1 ราย (21) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามผู้สมัคร ส.ท.ทั้ง 33 ราย สามารถใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ที่ สนง.กกต.จ.นครราชสีมา กำหนดเวลา 3 วัน ส่วนผู้สมัครนายก ฯ ไม่พบคุณสมบัติต้องห้าม ทั้งนี้มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 120 ระบุผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ท.และนายกเทศมนตรี โดยรู้แล้วว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด 20 ปี 

อย่างไรก็ตาม  กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการโดยเฉพาะการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ หากตรวจพบสามารถเพิกถอนสิทธิเป็นผู้สมัครได้อีก

กกต.โคราช จำกัดสิทธิ์ผู้สมัครส.ท. 33 คน ฐานไม่ไปเลือกตั้ง

กกต.โคราช จำกัดสิทธิ์ผู้สมัครส.ท. 33 คน ฐานไม่ไปเลือกตั้ง