ผู้สมัครนายกเล็กโคราช ลงพื้นที่หาเสียงคึกคัก หลัง กกต.โคราช ประกาศคุณสมบัติผู้สมัครผ่านทั้ง 4 คน ชูนโยบาย พร้อมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของโคราชใหม่ทั้งหมด ทั้งการท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก บริหารโปร่งใส่ ไม่กินสินบน ไม่มีตังค์ทอน

20 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นไปอย่างคึกคัก ภายหลังจากที่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กกต.เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนายกเทศมนตรี ผ่านทั้ง 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย เบอร์ 1 นายอัคคชา พรหมสูตร กลุ่มโคราชมหานคร, เบอร์ 2 นายประเสริฐ บุญชัยสุข กลุ่มโคราชชาติพัฒนา, เบอร์ 3 นายจักริน เชิดฉาย กลุ่มโคราชเพื่อโคราช และ เบอร์ 4 นายฉัตร สุภทรวณิชย์ คณะก้าวหน้า

โดยเช้าวันนี้ นายจักริน เชิดฉาย ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เบอร์ 3 พร้อมด้วยทีมงานผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา จากกลุ่มโคราชเพื่อโคราช ได้พากันมากราบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พร้อมกับลงพื้นที่หาเสียงกับพ่อค้า แม่ค้า ภายในตลาดแม่กิมเฮง ซึ่งอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยได้ชูนโยบาย พร้อมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของโคราชใหม่ทั้งหมด ทั้งการท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ผู้สมัครนายกเล็กโคราช ลงพื้นที่หาเสียงคึกคัก

นอกจากนี้จะเน้นการบริหารโปร่งใส่ ไม่กินสินบน ไม่มีตังค์ทอน ยืนยันทุกโครงการทำได้จริง โดยนายจักรินฯ มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ พี่น้องประชาชนอยากจะเปลี่ยนแปลงเมืองโคราช เลือกตนเองเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรี และ ส.ท.เข้ามายกชุด ซึ่งจะพยายามเดินหาเสียงพบปะประชาชนทุกวัน เพื่อรับฟังปัญหาและเสนอนโยบายต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจต่อไป

ผู้สมัครนายกเล็กโคราช ลงพื้นที่หาเสียงคึกคัก

ผู้สมัครนายกเล็กโคราช ลงพื้นที่หาเสียงคึกคัก