ลำปาง - สภาเกตรกรจังหวัดลำปาง เตรียมนัดหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังผู้ประกอบการร้านอาหาร-กาแฟ ตื่นตัว ขอซื้อ-ใช้ใบกัญชา สร้างเมนูกัญชา ด้านวิสาหกิจชุมชนฯเพชรล้านนา มีกำลังการผลิต2,000 ต้นรองรับความต้องการของตลาด

นางณิชรัศม์ แลวงศ์นิล หัวหน้าสำนักงานสภาเกตรกรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลปลดล็อคกัญชาให้ใช้ทางการแพทย์และใช้เพื่อปรุงอาหารได้ ตามประกาศประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ว่าส่วนประกอบของใบกัญชา สามารถนำไปประกอบอาหารได้ แต่ต้องซื้อจากแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารให้ความสนใจค่อนข้างมาก 
ร้านอาหาร-กาแฟ-ตื่นตัว"ใบกัญชา"


ในฐานะที่สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ซึ่งเป็นวิสาหกิจแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ซึ่งประสบผลสำเร็จค่อนข้างสูง มีกำลังการผลิตจำนวน 2,000 ต้นรองรับการพัฒนาและความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

นางณิชรัศม์ กล่าวว่า ทางสภาเกษตรกรจึงได้เชิญชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและที่ปรึกษาสภาเกษตรกรลำปาง เข้ามาหารือเบื้องต้นถึงแนวทางการซื้อใบกัญชาจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ไปปรุงอาหาร หรือเครื่องดื่มจำหน่ายในร้านค้าของตนเอง เบื้องต้นมีผู้ประกอบการแสดงความจำนงขอซื้อและใช้ใบกัญชา จำนวน 20 ราย

ร้านอาหาร-กาแฟ-ตื่นตัว"ใบกัญชา"

สำหรับประเด็นที่ผู้ประกอบการสนใจ คือ ระเบียบขั้นตอนอย่างไรจึงนำใบกัญชาไปใช้อย่างถูกกฏหมาย รูปแบบและราคาซื้อขาย รวมถึงการออกเอกสารกำกับ รับรอง การตรวจสอบการนำไปใช้เพื่อป้องกันการนำไปใช้ประโยชน์ที่ผิดวัตถุประสงค์ แหล่ง ทั้งนี้ ถือว่าเป็นการนัดหารือครั้งแรกเพื่อนัดหมายจัดประชุมร่วมกันระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สภาเกษตรกร ผู้ผลิตจากวิสาหกิจเพชรล้านนา และผู้ประกอบการร้านอาหารร้านกาแฟที่สนใจอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ร้านอาหาร-กาแฟ-ตื่นตัว"ใบกัญชา"