ประชาชน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เดินทางมาลงทะเบียนที่หอประชุมอำเภอตามที่ธนาคารกรุงไทยได้วางแผนนัดหมาย เพื่อลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น เราชนะ ขณะที่ส่วนหนึ่งได้มีการลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่ผ่านไม่มีข้อมูลยืนยันกลับมาสแกนใบหน้าไม่ผ่าน จึงมาขอลงใหม่ในวันนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ หอประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตั้งแต่เช้าของวันนี้ ได้มีพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่ไม่มีโทรศัพท์ หรือมีโทรศัพท์แต่เป็นรุ่นเก่า ไม่สามารถลงแอพพลิเคชั่น ตามโครงการเราชนะได้ หรือบางคนที่ลงแล้ว แต่ไม่มีรหัสยืนยันกลับมาว่าลงสำเร็จ รวมทั้งผู้ที่ลงแล้วสแกนใบหน้าไม่ผ่าน จึงได้เดินทางมาขอลงทะเบียนใหม่ในวันนี้ ตามแผนงานนัดหมายของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ธนาคารกรุงไทย โดยมี นายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้ระดมพนักงานอำเภอ อส. ปลัดอำเภอ และอาสาสมัครปกครอง ได้มาช่วยคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปลงทะเบียนใหม่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ปชช.ยังแห่ลงทะเบียนแน่น ส่วนใหญ่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านและคัดกรองผู้ที่มาขอลงทะเบียนในวันนี้แยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์หรือมีแต่เป็นรุ่นเก่ายังไม่ได้ลงเลย และอีกกลุ่มคือลงแล้วไม่ผ่านหรือไม่แน่ใจว่าผ่านหรือไม่ผ่าน เพราะสแกนใบหน้าแล้วไม่ผ่าน นอกจากนั้นยังแยกผู้ที่ขึ้นทะเบียนประสงค์จะมาลงก่อนหน้านี้ที่แสดงความประสงค์ไว้ 839 คน ในตำบล โดยแบ่งการลงเป็น2 ภาค ภาคเช้า 3 ตำบล และภาคบ่ายอีก 2 ตำบล ส่วนผู้พิการ ผู้สูงอายุที่เดินทางมาลำบาก รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง จะได้นำพนักงานธนาคารไปลงให้ที่บ้าน เพื่อให้ลงได้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่ขยายมาใหม่ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 นี้

นายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า วันนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียน ตามโครงการ เราชนะ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางอำเภอได้ขอความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มีการสำรวจผู้ที่ตกหล่นในการลงทะเบียนมาก่อนแล้ว จึงทราบว่ามีจำนวนที่ยังลงไม่ผ่านหรือลงไม่ได้อยู่ 839 คน หลังจากสอบถามคัดกรองแล้วแต่แยกเป็น กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลย อีกกลุ่มก็คือเคยลงทะเบียนแล้วแต่ขาดการยืนยันตัวตนสแกนใบหน้าไม่ผ่าน

ปชช.ยังแห่ลงทะเบียนแน่น ส่วนใหญ่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านโดยวันนี้ได้แบ่งการบริการออกเป็น 2 ภาค ภาคเช้าจะเป็นผู้ที่อยู่ในเขตตำบลเสียว, ตำบลอีเซ และตำบลหนองม้า จำนวน 3 ตำบล ส่วนภาคบ่ายในวันนี้ จะเป็นตำบลโดดและตำบลผือใหญ่ ส่วนผู้ที่มาไม่ได้อาจจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ทางอำเภอก็จะได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการให้ที่บ้านต่อไป โดยวันนี้ได้มีปลัดอำเภอ อส. รวมทั้งลูกจ้างปกครองอำเภอ ได้มาอำนวยความสะดวกคัดกรองและให้บริการโดยเป้าหมายจะให้แล้วเสร็จในวันนี้ แต่หากไม่แล้วเสร็จก็จะปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์ที่จะลงแต่ลงยังไม่ได้เลือกลงได้ 3 ธนาคารคือธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.ก.ส.ใกล้บ้าน ได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

ปชช.ยังแห่ลงทะเบียนแน่น ส่วนใหญ่ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด