ททท.จับมือสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น กระตุ้นและส่งเสริมการขายตั้งโต๊ะพบปะผู้ประกอบการสร้างความมั่นใจการใช้บริการทั้งท่องเที่ยว ประชุมสัมมนาในขอนแก่น อย่างปลอดภัยในช่วงโควิด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ห้องออคิด บอลรูม ชั้น2 โรงแรมพลูแมนขอนแก่นราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขาย "เราก้าวไปด้วยกัน"ขอนแก่น Marketplace โดยมีนายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น,นายธนัท โฆษะวิสุทธิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น,หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมสัมมนา


ตั้งโต๊ะส่งเสริมการขายกระตุ้นท่องเที่ยวขอนแก่นช่วงโควิดตั้งโต๊ะส่งเสริมการขายกระตุ้นท่องเที่ยวขอนแก่นช่วงโควิดซึ่งเป็นกิจกรรมที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานขอนแก่น ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายรูปแบบ Table Top Scale ขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น ภายหลังวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ โดยการสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ "ขอนแก่น MICE CITY"ตั้งโต๊ะส่งเสริมการขายกระตุ้นท่องเที่ยวขอนแก่นช่วงโควิด


ตั้งโต๊ะส่งเสริมการขายกระตุ้นท่องเที่ยวขอนแก่นช่วงโควิด
โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สถานที่จัดการประชุมในจังหวัดขอนแก่น ที่มีศักยภาพเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม MICE และมีความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ทำให้หน่วยงานได้รับทราบข้อมูลความพร้อมของผู้ประกอบการและกระตุ้นให้หน่วยงานตัดสินใจจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาของหน่วยงานต่อไป

ตั้งโต๊ะส่งเสริมการขายกระตุ้นท่องเที่ยวขอนแก่นช่วงโควิด