แพร่ - ตา-ยาย ชาวจ.แพร่ สุดซึ้งน้ำใจ รมช.มหาดไทย นำโฉนดที่ดินมามอบถึงบ้าน หลังรอมาหลายสิบปีและไม่สามารถเดินทางไปรับได้ "นิพนธ์ บุญญามณี"เผยเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่ศาลาการเปรียญวัดบุญเริง ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พร้อมด้วยนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" ให้แก่ประชาชนใน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ซึ้งใจ! มอบโฉนดที่ดินถึงบ้าน


นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวว่า การสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ จ.ลำปาง  แพร่ น่านและพะเยา ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินถือเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมอบให้กรมที่ดินเป็นเจ้าภาพ เพื่อเร่งรัดในการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนทีได้ครอบครองที่ดินและทำประโยชน์อยู่ในที่ดินมาต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้เอกสารสิทธิ์ ซึ่งกรมที่ดินได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาการรังวัดและทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

ซึ้งใจ! มอบโฉนดที่ดินถึงบ้าน

โดยการนำเทคโนโลยีการรังวัดระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) สำรวจรังวัดในพื้นที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียวให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความถูกต้อง แม่นยำสูงและมีความชัดเจนในแนวเขตที่ดิน เป็นการลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน ระหว่างที่ดินของประชาชนและเอกชนกับรัฐ สำหรับการมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ จำนวนทั้งสิ้น 82 แปลง จำนวน 54 ราย เนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 ไร่ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 60 ล้านบาทซึ้งใจ! มอบโฉนดที่ดินถึงบ้าน

สำหรับปี 2564 ทางกรมที่ดิน โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจังหวัดที่เดินสำรวจ 50 จังหวัดเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งยังมีอีกหลายจังหวัด ที่ประชาชนยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ดังนั้นการออกโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการจึงเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญ และสร้างหลักประกันความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น จึงขอให้ประชาชนที่ได้รับแจกโฉนดที่ดินหวงแหนที่ดินของตนเอง อย่าให้ผู้อื่นหลอกลวงเอาไปใช้ในทางที่เสียประโยชน์ หากต้องการทำนิติกรรมใดๆ ให้ขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ส่วนพี่น้องที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินจะเร่งรีบดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
ซึ้งใจ! มอบโฉนดที่ดินถึงบ้าน
ซึ้งใจ! มอบโฉนดที่ดินถึงบ้าน


ต่อมา รมช.มหาดไทยและคณะได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 3 ต.บ้านเวียงอ.ร้องกวาง จ.แพร่ซึ่งเป็นของนางแสง เวียงยา อายุ 87 ปี เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโฉนดที่ดินและไม่สามารถเดินทางไปรับมอบโฉนดที่ดินได้ โดยเป็นนโยบายของนายนิพนธ์ ที่ต้องการนำโฉนดที่ดินไปมอบให้ถึงที่บ้านกรณีที่ผู้ที่ได้รับเป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งถือเป็นการลดภาระของประชาชน


ซึ้งใจ! มอบโฉนดที่ดินถึงบ้าน


นางแสง เวียงยา กล่าวพร้อมให้พรว่าวันนี้ดีใจมากและรอคอยมานานหลายสิบปีกว่าจะได้รับโฉนดที่ดิน ซึ่งที่ดินที่ได้รับโฉนดนี้เป็นบ้านที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย


ซึ้งใจ! มอบโฉนดที่ดินถึงบ้าน


จากนั้น รมช.มหาดไทยละคณะยังได้เดินทางไปมอบโฉนดที่ดินถึงที่บ้านของนายวิฑูรย์ โอดเฮิง อายุ 85 ปี ผู้สูงอายุอีกรายที่ไม่สามารถเดินทางไปรับโฉนดร่วมกับคนอื่นได้