ตรวจหวย ตรวจผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ รางวัลที่ 1 : 912307 / รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 605 , 248 / รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 282 , 651 / รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 97

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

****กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง กับกองสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564


ตรวจหวย
รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท
912307
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท
605 , 248
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท
282 , 651
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : รางวัลละ 2,000 บาท
97

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564


รางวัลที่ 2 : มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
911667 , 332913 , 977731 , 832004 , 742193

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564


รางวัลที่ 3 : มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
414365 , 436403 , 494890 , 584375 , 614537 , 839535 , 843195 , 889390 , 926898 , 962702

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

รางวัลที่ 4 : มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
283305 , 440543 , 643180 , 584381 , 980145555852 , 600583 , 072932 , 360777 , 990239376832 , 027316 , 203361 , 243453 , 027506597914 , 268571 , 535339 ,494661 , 492891770172 , 967461 , 747455 , 318935 , 250256603395 , 527527 , 011056 , 001885 , 682896949864 , 851269 , 415234 , 633893 , 737151976654 , 030342 , 524610 , 949369 , 728128186057 , 073651 , 150655 , 998072 , 297047627162 , 232070 , 321269 , 223805 , 959742

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564


รางวัลที่ 5 : มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
260189 , 579841 , 565327 , 100498 , 808920554020 , 389217 , 619859 , 748315 , 479871817941 , 616530 , 672393 , 190471 , 472249133714 , 321829 , 056352 , 600528 , 585418664020 , 650259 , 319308 , 112875 , 359058108370 , 488674 , 653590 , 208074 , 706752349306 , 998846 , 062475 , 420087 , 296880588776 , 728067 , 828552 , 928099 , 124179204015 , 605943 , 025827 , 910966 , 942459538755 , 916746 , 201160 , 006967 , 849172630738 , 433986 , 461561 , 536051 , 980466416466 , 989557 , 964791 , 975542 , 199034232806 , 499241 , 145754 , 050786 , 143580980267 , 347125 , 524441 , 130827 , 889783100513 , 966551 , 668064 , 903049 , 292892771753 , 317495 , 152334 , 395811 , 521800136438 , 065072 , 697492 , 989788 , 008980563941 , 253135 , 565693 , 665241 , 464236839330 , 766658 , 750997 , 281720 , 441715138561 , 513163 , 914180 , 188608 , 615891