เพจเฟซบุ๊ก สายตรงกฎหมาย โดย ทนายรัชพล ศิริสาคร แนะข้อกฎหมายจราจรทางบก เวลาจอดรถข้างทาง หรือ ทางชัน ต้องหันอหน้าเข้าขอบทาง เพื่อความปลอดภัย .

กฎหมายข้อนี้คนไทยไม่ค่อยรู้กัน รัฐบาลออกแต่กฎหมาย แต่ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ ยิ่งช่วงหน้าหนาว คนนิยมเที่ยวบนเขาบนดอย และอาจต้องจอดรถทางชัน ซึ่งการจอดรถทางชัน เพื่อป้องกันรถไหลและเพื่อความปลอดภัย กฎหมายเค้าเลยกำหนดให้หันล้อเข้าขอบทางด้วยพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 58 วรรคสอง มาตรา 148 มีหลักุว่า การจอดรถในทางเดินรถที่เป็นทางลาดชันหรือชัน ผู้ขับขี่ต้องหันล้อหน้าของรถเข้าขอบทาง หากฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 500 บาทเท่าที่เห็นในประเทศไทย เวลาจอดทางชันไม่ค่อยจะหันล้อกัน แต่จะใส่เกียร์เข้าเบรคมือไว้ การหันล้อจะช่วยสร้างความปลอดภัยอีกทางหนึ่ง เผื่อเวลารถไหล มันจะได้ติดขอบทางครับเรื่องพวกนี้ ไม่ต้องรอตำรวจมาจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายต่อไปทนายรัชพล ศิริสาคร