กลุ่มอนุรักษ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำโป่งให้สัตว์ป่า ที่หากินนอกพื้นที่มากขึ้น ขณะที่มีฝูงกระทิง กว่า 20 ตัวได้ลงพื้นที่มากินโป่งที่ชาวบ้านและกลุ่มอนุรักษ์และเจ้าหน้าที่ทำเอาไว้ซึ่ง เป็นภาพที่ เป็นความสุขอีกอย่างของสัตว์ป่าที่ได้กินแคลเซียม

วันที่ 31 มกราคม 2564 กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่า ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เข้าพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือ ขญ 4 คลองปลากั้ง ร่วมแรงร่วมใจในการทำโป่งเทียม ให้สัตว์ปาได้กิน เพราะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขตรอยต่อตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีหลายๆหมู่บ้านที่ประสบปัญหาสัตว์ป่าออกหากินนอกพื้นที่โดยสัตว์ป่ากินพืช ไร่ พืชสวนของชาวบ้าน มากขึ้น โดยเฉพาะช่วงนี้ฤดูหนาวจะเข้าฤดูแล้ง อาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้ามีปริมาณลดน้อยลงทำให้ แหล่งหญ้าอาหารและ น้ำมีน้อยลงในขณะที่สัตว์ป่ามีปริมาณที่มากขึ้น

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า

เพื่อป้องกันสัตว์ป่าออกหากินนอกพื้นที่กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆในพื้นที่จึงร่วมแรงร่วมใจในการทำโป่งเทียม เพื่อเสริมแคลเซียมให้กับสัตว์ป่า ขณะที่หลังจากเจ้าหน้าที่และกลุ่มอนุรักษ์ ทำโป่งเทียมให้เป็นอาหารสัตว์ป่าก็มีฝูงกระทิง กว่า 20 ตัวได้ลงพื้นที่มากินโป่งที่ชาวบ้านและกลุ่มอนุรักษ์และเจ้าหน้าที่ทำเอาไว้ซึ่ง เป็นภาพที่ เป็นความสุขอีกอย่างของสัตว์ป่าที่ได้กินแคลเซียมและโป่งที่กลุ่มอนุรักษ์และเจ้าหน้าที่ได้ทำไว้ ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้หาพื้นที่ที่เหมาะสมทำแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า