รัฐบาลอังกฤษเริ่มเปิดให้ชาวฮ่องกงขอวีซ่าพิเศษเพื่อปูทางสู่การได้สถานะเป็นพลเมืองอังกฤษในวันนี้ โดยคาดว่าจะมีผู้ยื่นขอวีซ่าราว 3 แสนคนในช่วง 5 ปีแรก .

31 มกราคม 2564 รัฐบาลอังกฤษเริ่มมีแนวคิดโครงการวีซ่าพิเศษสำหรับชาวฮ่องกงที่ถือหนังสือเดินทางของชาวอังกฤษโพ้นทะเลเมื่อปีที่แล้ว หลังรัฐบาลจีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงที่ชาติตะวันตกมองว่าขัดกับหลักการ 1 ประเทศ 2 ระบบ ในขณะที่จีนมองว่า ความเคลื่อนไหวของอังกฤษเป็นการแทรกแซงกิจการภายในและตอบโต้ด้วยการประกาศไม่รับรองหนังสือเดินทางโพ้นทะเลในฐานะเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทยของอังกฤษเผยว่า นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วหรือนับตั้งแต่กฎหมายความมั่นคงมีผลบังคับใช้ มีชาวฮ่องกงที่ได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยมายังอังกฤษแล้วราว 7,000 คน โดยปัจจุบันมีชาวฮ่องกงที่สามารถขอวีซ่าพิเศษได้ 2.9 ล้านคน แต่คาดว่าในช่วง 5 ปีแรกจะมีผู้ยื่นขอวีซ่าราว 3 แสนคน
เมื่อได้วีซ่าแล้ว ชาวฮ่องกงจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่อาศัยและทำงานในอังกฤษได้ 5 ปี และมีเวลา 1 ปีเพื่อขอสถานะเป็นพลเมืองอังกฤษเต็มตัว