อัพเดทสถานการณ์โควิด-19 ที่ จ.สมุทรสาคร หลังเร่งค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 801 ราย ทำให้ยอดสะสมทะลุหมื่นรายเรียบร้อยแล้ว .

31 มกราคม 2564 สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 801 คน ข้อมูลเมื่อเวลา 00.00 น. ของวันที่ 30 ม.ค. 2564 ซึ่งตัวเลขดังกล่าวมาจากการตรวจเชิงรุก 722 คน , ตรวจที่โรงพยาบาล 79 คน พบว่า เป็นคนไทย 42 คน , แรงงานต่างด้าว 680 คน
โดยยอดรวมสะสมล่าสุดเพิ่มทะลุ 10,529 คน ซึ่งเป็นคนไทย 1,745 คน และแรงงานต่างด้าว 8,784 คน

"สมุทรสาคร" พบผู้ติดเชื้อ 'โควิด-19' รายใหม่เพิ่ม 801 ราย ยอดทะลุหมื่นราย

ทั้งนี้ นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมชี้แจงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ การแพร่ระบาดของโควิด19 ร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานขนาดใหญ่ 16 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีพบผู้ติดเชื้อในโรงงาน

จากการค้นหาเชิงรุกตลอด 3 สัปดาห์ วันละ 10,000 คน ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงหลักร้อย สามารถทำให้รู้ข้อมูลการติดเชื้อแต่ละพื้นที่ชัดเจน เพื่อเข้าตีกรอบจำกัดวงแพร่ระบาด เชื่อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะค่อยๆลดลง ทำให้การแก้ปัญหาในภาพรวมค่อยๆ ดีขึ้น

จังหวัดสมุทรสาครจะยังมีการตรวจหาเชื้อเชิงรุกต่อเนื่องในเดือน ก.พ.ในพื้นที่เป้าหมาย ตั้งเป้าการตรวจวันละ 2,000 คน เชื่อว่าจะทำให้แต่ละพื้นที่ของสมุทรสาครทยอยปรับเป็นพื้นที่สีเขียวได้