พิษณุุโลก - เจ้าหน้าที่ป่า เร่งดับไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติในอำเภอวังทอง และอำเภอวัดโสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ขณะที่บางพื้นที่ไม่สามารถเขาถึงจุดได้ เพราะเป็นเขาสูงชัน ได้ดำเนินการเร่งทำแนวกันไฟ

นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก สั่งการเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า เตรียมพร้อมดับไฟป่าในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตามข้อสั่งการของนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เร่งดับไฟป่า ไม่เว้นวันหยุด

ล่าสุดได้เกิดไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติในหลายพื้น เช่น ตำบลวังนกแอ่น ตำบลแก่งโสภา ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก และราษฎรในพื้นที่ ลงพื้นที่ร่วมกันดับไฟป่า ในบางพื้นที่ไม่สามารถเขาถึงจุดได้ เพราะเป็นเขาสูงชัน ได้ดำเนินการเร่งทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามเข้าพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน พร้อมจัดกำลังเฝ้าระวังในพื้นที่

 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เร่งดับไฟป่า ไม่เว้นวันหยุด

ทั้งนี้ ผลจากที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้ดำเนินการอบรมเตรียมความพร้อมด้านการดับไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ท้องที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 60 นาย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมรับมือไฟป่าในจังหวัดพิษณุโลก ทำให้การปฎิบัติงานวันนี้เป็นไปอย่างคล่องตัว และสามารถช่วยลดการเกิดฝุ่นจิ๋วในอากาศ หรือ PM 2.5 ในจ.พิษณุโลกลงได้ โดยล่าสุดค่า PM2.5 ของจังหวัดพิษณุโลกวันที่ 31 มกราคม 2564 อยูที่ 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เร่งดับไฟป่า ไม่เว้นวันหยุด