สถานทูตไทยในย่างกุ้ง เมียนมา ออกมาโพสต์เตือนคนไทยให้เกาะติดข่าว หลังการเมือง"เมียนมา"มีสถานการณ์ตึงเครียด ภายหลังเกิดการชุมนุม กระทั่งมีการควบคุมยานพาหนะเข้า'กรุงเนปิดอ'จากกรุงย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์

30 มกราคม 2564 เพจเฟซบุ๊ก "Royal Thai Embassy, Yangon" สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โพสต์ข้อความเตือนประชาชนไทยในเมียนมา เกาะติดข่าวหลังการเมืองเมียนมาเริ่มตึงเครียด มีเนื้อหาระบุว่า ..
ตามที่มีข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ตึงเครียดในเมียนมานั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการรับทราบ ดังนี้
เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 29 ม.ค. 64 มีขบวนรถบรรทุกขนาดเล็ก 50 - 60 คัน นำกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค USDP เข้าสู่กรุงเนปิดอ โดยผู้สนับสนุนพรรค USDP ราว 500 คน ถือธงพรรค USDP และเดินประท้วง กกต. จากบริเวณหน้าที่ทำการพรรค USDP กรุงเนปิดอ ไปยังหน้าศาลฎีกาเมียนมา ซึ่งมีตำรวจรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา มีรายงานว่า ผู้ชุมนุมบางคนโยนอิฐก่อสร้างใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีรายงานการใช้ความรุนแรงอื่น ๆ ภายหลังเกิดการชุมนุม ได้มีการควบคุมยานพาหนะเข้ากรุงเนปิดอจากกรุงย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์

สถานทูตไทยในย่างกุ้ง เตือนคนไทยเกาะติดข่าว หลังการเมืองเมียนมาตึงเครียดช่วงบ่ายของวันเดียวกัน มีผู้ชุมนุมราว 200 - 500 คน ชุมนุมประท้วง กกต. บริเวณฝั่งตะวันออกของเจดีย์ชเวดากอง เขตบาฮาน กรุงย่างกุ้ง โดยเป็นการชุมนุมเพียงระยะเวลา 1 ชม. และไม่มีรายงานการใช้ความรุนแรงใด ๆ

มีการออกแถลงการณ์ร่วมโดยคณะผู้แทน EU สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำเมียนมา 16 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา เดนมาร์ก เช็ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ และนิวซีแลนด์ ในกรุงย่างกุ้ง เรียกร้องให้กองทัพเมียนมาและทุกฝ่าย ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย และคัดค้านความพยายามใด ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งหรือสร้างอุปสรรคต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยของเมียนมา

สถานทูตไทยในย่างกุ้ง เตือนคนไทยเกาะติดข่าว หลังการเมืองเมียนมาตึงเครียด


เลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการณ์แสดงความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อพัฒนาการล่าสุดในเมียนมา ขอให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการยุยง ยึดมั่นในบรรทัดฐานประชาธิปไตย และเคารพผลการเลือกตั้ง รวมถึงใช้กลไกทางกฎหมายที่มีในการแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ขอให้ชุมชนไทยติดตามข่าวสารในช่องทางที่สะดวกด้วยความเข้าใจ หากมีประเด็นใดที่อาจกระทบต่อการพักอาศัยในเมียนมา สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งได้ตลอดเวลา หมายเลขที่ติดต่อได้คือ 097 97 00 2801