บริหารจนเจ๊ง ทีมคณะบุคคล มหาวิทยาลัยนครพนม ยอมรับเงินสะสมติดลบกว่า80ล้าน ยังไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนพนักงาน ขณะปัญหา ยุบ ว.การบิน ฯ ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะหากจะให้ ว.การบินดำเนินกิจการต่อไปจะต้องใช้เงินงบประมาณอีก ประมาณ104ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
เมื่อวันที่28มกราคม2564รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม(รก.อธก.มนพ.) เป็นประธานในการเปิดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงให้สื่อมวลชนกรณีการใช้งบประมาณของวิทยาลัยการบินนานาชาติ(ว.การบินฯ) โดยในงานนอกจากจะมีสื่อมวลชนแล้วยังมีบุคลากร ว.การบินฯ กว่า50คนนำโดย พล.อ.อ.อารมย์ ปัถวี รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินฯ เข้าร่วมรับฟังด้วยในฐานะผู้เสียหายจากการที่ มนพ.นำงบประมาณแผ่นดิน ที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้ ว.การบินฯ แต่กลับถูกอดีตผู้บริหาร มนพ.ในขณะนั้น นำไปจัดสรรให้หน่วยงานอื่น จนเป็นเหตุให้ ว.การบินฯ มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จนเป็นเหตุให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาว่าจะยุบ ว.การบินฯ หรือเดินหน้าต่อไปอย่างไร ที่ประชุมมี รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รก.อธก.มนพ.เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเอื้อ มูลสิงห์ที่ปรึกษากฎหมาย ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดีฯ ตลอดจนคณบดีบางคณะและบุคลากร มนพ.บางส่วน ขณะที่ น.ส.ชลธิชา ศรีลาอ่อน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นายวิศรุต สมเทพ หัวหน้าการเงิน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายข้อมูล

ม.นครพนม รับเงินสะสมติดลบ 80 ล้านบาท 

หลังประธานกล่าวถึงวัตถุประสงค์แล้ว นายวัชรินทร์ เจียวิริยะบุญญา อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมสายผู้ทรงคุณวุฒิแต่ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนที่กระทรวง อว. จะมีคำสั่งให้ยุบสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้ถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับกรณีที่ มนพ.หักเงินรายได้ประมาณ40%ของรายได้ทั้งหมด โดยนำเงินไปใช้ในหน่วยงานอื่นทั้ง ๆ ที่ ว.การบินฯจะต้องนำเงินรายได้มาใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ ว.การบิน จนทำให้สถานะทางการเงินของ ว.การบินต้องสั่นคลอนไม่มีเงินเหลือแม้สักบาทเดียว แถมยังมีงบประมาณติดลบอีกด้วย จึงใคร่ขอให้คณะบุคคลที่เข้ามาดูแลตอนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาของวิทยาลัยการบิน ที่ถูกกลุ่มผู้บริหารเดิมนำเงินงบประมาณรวมถึงเงินรายได้ของ ว.การบินฯ ไปใช้ในคณะอื่นจนถึงขนาดทำให้ ว.การบินต้องประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะจ่ายเงินเดือนให้แก่บุคลากร ซึ่งเรื่องนี้นับเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาดของคณะผู้บริหารชุดก่อนที่บริหารกันจนไม่มีเงินเหลือมีการดึงเงินรายได้ของ ว.การบินฯซึ่งถือได้ว่ามีรายได้อยู่ในลำดับต้นๆ ของม.นครพนมไปใช้โดยไม่คำนึงถึงสภาพการเงินของ ว.การบินฯ ว่าจะสามารถบริหารงานไปได้หรือไม่ และในที่สุดก็ขาดสภาพคล่อง จนเกินจะเยียวยาถึงขนาดต้องตั้งอนุกรรมการขึ้นมาศึกษากันว่าจะยุบหรือไปต่อ  ซึ่งตนเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับบุคลากรและนักศึกษา ของ ว.การบินที่ไม่มีความผิดใด ๆ แต่กลับต้องถูกยุบ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นที่กังขาของบุคลากรวิทยาลัยการบินและนักศึกษา เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นหน่วยงานที่สามารถทำรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยนครพนมอันดับต้น ๆ ต้องระลึกไว้ว่าการที่กระทรวง อว. มีคำสั่งใช้ม.51กับสภามหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องเพราะมีปัญหาเรื่องธรรมมาภิบาลอย่างรุนแรง ดังนั้นผลพวงจากเหตุดังกล่าวได้ส่งผลให้เห็นแล้วว่าอดีตผู้บริหาร ม.นครพนมบริหารงานอย่างไร ถึงมีผลออกมาอย่างนี้ นายวัชรินทร์กล่าว พร้อมเรียกร้องให้คณะบุคคลหาเงินมาเยียวยา ว.การบิน ฯ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และขอคำยืนยันจากคณะผู้บริหารว่าจะไม่มีการยุบ วิทยาลัยการบินนานาชาติ

ม.นครพนม รับเงินสะสมติดลบ 80 ล้านบาท 

          ซึ่งรศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทน อธิการบดี ม.นครพนม ได้กล่าวตอบข้อซักถามว่าจากสถิติที่ผ่านมา ปัญหาของ ว.การบินฯ เกิดจากการที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยเมื่อเทียบกับอาจารย์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ส่วนด้านงบประมาณนั้นได้มอบหมายให้นางสาว ชลธิชา ศรีลาอ่อน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงสรุป ซึ่งน.ส.ชลิชา ได้บรรยายสรุปถึงงบดุลรายได้และรายจ่ายของ ว.การบินฯ สรุปได้ว่านับตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งเมื่อปี2549จนถึงปัจจุบัน ปี2564ว.การบินฯ มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเงิน1,135ล้านบาท และมีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น1,190ล้านบาท มีการใช้จ่ายเกินรายรับไป55ล้านบาท  และในช่วงไตรมาตรแรกของปีนี้ทาง ว.การบินจะต้องมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าประกันภัย ค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายตามรอบบิลที่ได้ทำสัญญาไว้ รวมเป็นเงินอีก20ล้าน2แสนกว่าบาท นอกจากนั้นยังจะต้องมีการใช้ในการจ่ายเงินเดือนในปีงบประมาณ2564ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน เป็นเงินอีก28ล้านบาท สรุปแล้วหากจะให้ ว.การบินดำเนินกิจการต่อไปจะต้องใช้เงินงบประมาณอีก ประมาณ104ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อสรุปที่ทาง ม.นครพนมได้ใช้เวลาสองอาทิตย์ในการรวบรวมข้อมูลจากส่วน ต่าง ๆ ซึ่งตนคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลบทสรุปภาพรวมงบการเงินที่ชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่มี ว.การบินฯ มา ปัญหาของนักศึกษา ว.การบินฯ จะต้องได้รับการดูแลอย่างแน่นอนแต่จะดูแลแบบไหนขึ้นอยู่กับมติของคณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาว่าจะเดินหน้าอย่างไรหรือจะหยุดอย่างไรซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้

ม.นครพนม รับเงินสะสมติดลบ 80 ล้านบาท 

  ส่วนเรื่องเงินเดือนนั้นตนขอเรียนตรง ๆ ว่าเดือนนี้ยังไม่ทราบว่าจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายเลยเพราะตอนนี้เงินสะสมของมหาวิทยาลัยนครพนมไม่มีเหลืออยู่เลยแถมยังติดลบอยู่อีกถึง80ล้านบาทเศษ ตนมาบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่นี่อยู่บนพื้นฐานที่ไม่มีเงินให้ตนบริหารเลยแต่ก็ต้องบริหารเนื่องเพราะถูกคณะบุคคลมอบหมายให้มาบริหารมาขับเคลื่อนบางเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของ ม.นครพนมต้องปรับภาพลักษณ์ใหม่ ต้องสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นกับคณะวิชาต่าง ๆ โดยตลอดสิบเดือนเศษที่ตนมารับตำแหน่งตนทำงานทุกวันเพราะตนอยากให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นหลักของภูมิภาคนี้ให้ได้ ปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมามันเป็นธรรมชาติของมหาวิทยาลัยใหม่ๆ ที่เป็นการหลอมรวมเอาห้าถึงหกมหาวิทยาลัยมาเข้าด้วยกัน มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายมี่จะหลอมรวมกันได้ภายในระยะเวลาอันสั้นตนในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ต้องขออภัยหากมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นแต่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในระยะเวลาที่ตนต้องทำหน้าที่อยู่ที่นี่อีกสี่เดือนตนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด รศ.กิตติชัย กล่าว