ลำปาง -ฮือฮา พระอุณาโลมประดับทับทิม บนนลาฏ หรือหน้าผาก พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) หายปริศนา คนดูแลยอมรับหายไปตั้งแต่มิถุนายน 63 แต่ไม่รู้จะไปแจ้งใครจึงปล่อยล่วงเลยถึงทุกวันนี้

     วันที่่ 29 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่สถานที่ประดิษฐาน  พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) หรือพระพุทธรูปสี่มุมเมือง ที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง ที่ถูกสร้างขึ้นเพียง 4 องค์ และได้นำไปประดิษฐาน ณ จังหวัดสี่ทิศทั่วประเทศไทย ซึ่งจังหวัดลำปางเป็น 1 ใน จังหวัด


พระอุณาโลมประดับทับทิม บนหน้าผากหลวงพ่อดำหายปริศนา


 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีพลเมืองดีแชร์ภาพบนนลาฏ หรือหน้าผาก ของพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือพระพุทธรูปสี่มุมเมือง แต่พระอุณาโลมประดับทับทิมที่ประดับบนนลาฏ ได้หายไป ลงสอบถามในโลกสังคมออนไลน์องจังหวัดลำปาง ทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแลวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ พบนายเทพไท อนุโมทนา อายุ 51 ปี ชาวบ้านแป้น หมู่ 8 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ซึ่งเป็นคนดูแลเปิดปิดประตูและทำความสะอาดสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ โดยยอมรับว่า พระอุณาโลมประดับทับทิมที่ประดับบนนลาฏ หรือหน้าผาก พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ที่กล่าวถึงนั้นหายไปจริงเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ก่อนจะพาผู้สื่อข่าวขึ้นไปดูภายใน เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและนำชี้ที่บริเวณบนนลาฏ พบว่าหายไปจริงโดยมีการนำเอาทองเปลวไปแปะแทนพระอุณาโลมประดับทับทิม บนหน้าผากหลวงพ่อดำหายปริศนา

นายเทพไท กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 มีผู้หญิงสองคน ได้ขึ้นไปกราบไหว้ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศในวันนั้นได้สอบถามตนถึง พระอุณาโลมประดับทับทิมที่ประดับบนนลาฏ หายไปไหนซึ่งตนก็ไม่ทราบ พอขึ้นไปตรวจสอบพบว่าทับทิมหายไปจริง ถึงตนเป็นคนดูแลก็จริงแต่อาศัยเพียงขายดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้นและอยู่มานานกว่า 20 ปีแล้ว ไม่รู้ว่าจะไปแจ้งใครจึงปล่อยล่วงเลยถึงทุกวันนี้ จนกระทั่งมีคนมาสอบถามดังกล่าว โดยตนพร้อมให้ข้อมูลทุกคนเท่าที่จะให้ได้ พระอุณาโลมประดับทับทิม บนหน้าผากหลวงพ่อดำหายปริศนา


     สำหรับพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือพระพุทธรูปสี่มุมเมือง  ซึ่งมีอยู่ 4 องค์ ถูกจัดสร้างขึ้นตามความเชื่อและโบราณประเพณีของบ้านเมืองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องขอบขัณฑสีมาทั้งสี่ทิศ โดยการสร้างพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศนั้นเป็นการสร้างพระพุทธรูปแบบ "จตุรพุทธปราการ" กล่าวคือ เป็นการนำเอาวัดหรือพระพุทธรูปเป็นปราการทั้งสี่ด้าน เพื่อปกป้องภยันตรายจากอริราชศัตรู ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสร้างดวงชะตาแก่บ้านเมืองและคุ้มครองพสกนิกรทั้งมวลให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

ประดิษฐานอยู่ในมณฑป ซึ่งเป็นอาคารทรงไทยแบบจตุรมุข หน้าศาลากลางหลังเก่าจังหวัดลําปาง เป็นพระพุทธรูป สร้างด้วยโลหะผสมร่มดําทั้งองค์ปางสมาธิ ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อดํา จัดสร้างโดยกรมการรักษาดินแดนเมื่อปี พ.ศ.2511 มี 4 องค์ เพื่อนําไปประดิษฐานไว้ 4 ทิศของประเทศ โดยทางทิศเหนือได้นํามาประดิษฐานไว้ ณ จังหวัดลําปาง นับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ปิดทองเกือบทั้งองค์ โดยสาธุชนที่มานมัสการ


พระอุณาโลมประดับทับทิม บนหน้าผากหลวงพ่อดำหายปริศนา


ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททอง ณ กรมการรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2511 และได้โปรดเกล้าฯพระราชทานแก่ตัวแทนจากทั้ง 4 จังหวัด เพื่อนำไปประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำทิศทั้งสี่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2511