ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนสภาตั้งกรรมาธิการศึกษาการกระจายอำนาจท้องถิ่นพร้อมกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดี ชี้การถ่ายโอนภารกิจจะต้องทำควบคู่กับการถ่ายโอนงบประมาณ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาตั้งกรรมาธิการิศึกษาแนวทางการจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ วันนี้ ณ อาคารรัฐสภา นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวสนับสนุนญัตติศึกษาแนวทางการจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ว่าถือเป็นเรื่องดีที่สภาผู้แทนราษฎรจะได้ให้ ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ


การปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ในทุกระดับ ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง รวมถึงการปกครองรูปแบบพิเศษ ซึ่งการกระจายอำนาจของประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อปี 2537 ซึ่งเป็นช่วงที่นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี โดยตลอดเวลาเกือบ 3 ปีที่เป็นนายกรัฐมนตรีนายชวนได้มีส่วนในการผลักดันการกระจายอำนาจในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็กที่สุด และใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เมื่อก่อน อบต.มีสมาชิก อบต.หมู่บ้านละ 2 คน แต่ปัจจุบันกฎมายใหม่กำลังจะลดให้เหลือเพียง 1 คน ทำให้ผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนลดจำนวนลง

เด็ก ปชป.หนุนตั้ง กมธ.กระจายอำนาจท้องถิ่น

ส่งผลกระทบต่อการดูแลประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งการใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือเรื่องของการประสานงานกับท้องที่ส่วนข้อเสียคือเรื่องของจำนวนประชากรดังนั้นการที่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการลดสมาชิกอบต.มีผลกระทบต่อการดูแลประชาชนตนจึงมีข้อเสนอว่าหากกระทรวงมหาดไทยจะลดจำนวนสมาชิกอบต.อยากให้มีการพิจารณาในเรื่องหลักเกณฑ์ของจำนวนประชากรด้วยเพื่อที่จะทำให้สามารถดูแลประชาชนได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 


นายอัครเดช ยังกล่าวถึงการถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่น ว่า ปัจจุบันในแต่ละท้องถิ่นมีปัญหาเกิดขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากมีการถ่ายโอนภารกิจไปให้ท้อถิ่นแต่ไม่ได้มีการถ่ายโอนงบประมาณไปให้ ดังนั้นเมื่อท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดูแลพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายโอนมา เช่น ถนน คูคลอง ก็ต้องไปขอจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้อุดหนุนงบประมาณ แต่ทำไมถึงไม่มีงบประมาณไปให้ตั้งแต่แรกเพื่อให้มีการจัดการและดูแลตนเอง เพื่อทันต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ดังนั้นการถ่ายโอนภารกิจต้องทำควบคู่ไปกับการถ่ายโอนงบประมาณด้วย 

เด็ก ปชป.หนุนตั้ง กมธ.กระจายอำนาจท้องถิ่น

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด