พิษณุโลก -โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมรับนักเรียนจากภูมิลำเนา 8 จังหวัดเหนือตอนล่าง จำนวน 724 คน กลับเข้ามาหอพัก 30-31 มกราคมนี้ หลังหยุดยาวโควิด-19 ระลอกใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พ่นยาฆ่าเชื้อรับนร.กลับหอพัก


วันที่ 29 มกราคม 2564 นายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนน บริเวณโดยรอบอาคารเรียน หอประชุม ศูนย์อาหารและหอพัก หลังได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตฐานที่เกิดขึ้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารหอสมุด และอาคารประกอบทั้งหมดพ่นยาฆ่าเชื้อรับนร.กลับหอพัก
 โดยสวมชุด PPE ไปฉีดพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโรคป้องกันโควิด-19 ที่บริเวณหอพักนักเรียนด้วย เพราะว่าในวันที่ 30-31 มกราคม 2564 นักเรียนที่มีภูมิลำเนาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจำนวน 724 คน จะกลับเข้ามาโรงเรียนตามปกติและอยู่ประจำพักนอนที่หอพัก หลังโรงเรียนให้หยุดเรียนตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19


พ่นยาฆ่าเชื้อรับนร.กลับหอพักสำหรับใน 8 จังหวัดภาคหนือตอนล่างเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 47 คน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ตาก ซึ่งเป็น 1 ใน 23 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด เดินทางกลับโรงเรียนด้วย ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมการจัดมาตรการ คัดกรองดูแลนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง คัดกรองนักเรียนก่อนเข้าหอพักด้วยพ่นยาฆ่าเชื้อรับนร.กลับหอพัก