สมุทรสาคร-พิธีส่งมอบโรงพยาบาลสนาม วัฒนาแฟคตอรี่ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 8 หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครที่ใหญ่ที่สุด มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว 2 หลังรองรับผู้ติดเชื้อได้มากกว่า 1,000 เตียง จะนำคนไข้หรือผู้ติดเชื้อเข้ามาไว้ภายในตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 8 ส่วนเพิ่มเติม วัฒนาแฟคตอรี่ (2) หมู่ที่ 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้จัดให้มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป โดยมีพระเทพสาครมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานสงฆ์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนที่จะส่งมอบ ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 8 หรือโรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียง โรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดให้กับทางจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสมุทรสาคร รับไปดำเนินการเพื่อการนำผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้ามาดูแลรักษาต่อไป

เปิดรพ.สนาม 1,000 เตียงใหญ่ที่สุดพร้อมรับผู้ติดเชื้อเสาร์นี้


พร้อมกันนี้ในพิธีทำบุญที่จัดขึ้นยังเพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคล ให้แก่นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้หายจากอาการเจ็บป่วยโดยเร็ววัน กลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อที่จะได้เป็นแม่ทัพนำทีมบริหารสมุทรสาครสู้กับโควิด 19 อีกครั้ง และกลับมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสมุทรสาครทุกแห่ง ซึ่งเป็นความตั้งใจของท่านผู้ว่าฯ ที่ต้องการให้จังหวัดสมุทรสาครมีโรงพยาบาลสนามไว้รองรับผู้ติดเชื้อ ซึ่งวันนี้คนสมุทรสาครก็พร้อมใจจนมีโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครถึง 9 แห่งแล้วด้วยกัน

เปิดรพ.สนาม 1,000 เตียงใหญ่ที่สุดพร้อมรับผู้ติดเชื้อเสาร์นี้

จากนั้นในเวลา 09.00น. เป็นพิธีเปิดป้ายและส่งมอบศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่8 ส่วนเพิ่มเติมวัฒนาแฟคตอรี่ (2) โรงพยาบาลสนาม 1,000เตียง ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าฯเป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย แขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก

เปิดรพ.สนาม 1,000 เตียงใหญ่ที่สุดพร้อมรับผู้ติดเชื้อเสาร์นี้

นายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ กล่าวว่า"ศูนย์ห่วงใยคนสาคร วัฒนา แฟคตอรี่"มีเป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการคัดกรองผู้ติดเชื้อออกจากพื้นที่ชุมชน เพื่อให้การรักษาผู้ติดเชื้อ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เป็นไปอย่างรวดเร็ว จำกัดวงการแพร่ระบาด ใช้เป็นสถานที่ในการคัดกรองผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการแต่ไม่มากนัก รวมถึงอำนวยความสะดวก ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง โดยที่ดินโครงการวัฒนา แฟคตอรี่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 108 ไร่

เปิดรพ.สนาม 1,000 เตียงใหญ่ที่สุดพร้อมรับผู้ติดเชื้อเสาร์นี้

เดิมได้มีการก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 240 เตียงแต่ยังไม่เพียงพอจึงได้ปรับพื้นที่เพิ่มเติม จำนวน 8 ไร่ เพื่อใช้ เป็นโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 8 มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว 2 หลังสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้มากกว่า 1,000 เตียงและมีส่วนพื้นที่แยกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ มีระบบควบคุมดูแลผู้ติดเชื้อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำที่ได้มาตรฐาน รวมถึงระบบน้ำทิ้งที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมกันนี้ก็ยังมีพื้นที่อเนกประสงค์เพื่อการจัดสันทนาการสำหรับผู้ติดเชื้ออีกด้วย โดยงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ 22 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง22 วัน

เปิดรพ.สนาม 1,000 เตียงใหญ่ที่สุดพร้อมรับผู้ติดเชื้อเสาร์นี้


นายวัฒนา ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า วันนี้ผมอยากจะฝากไปบอกถึงท่านผู้ว่าฯ วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ว่าผมทำโรงพยาบาลสนามตามที่รับปากกับท่านไว้สำเร็จแล้ว ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและกลับมาดูความสำเร็จนี้

ด้านนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียงแห่งนี้ นับเป็นโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์ห่วงใยคนสาครที่ใหญ่ที่สุด และมีความพร้อมเป็นอย่างมาก โดยหลังจากนี้ก็จะนำคนไข้ หรือผู้ติดเชื้อเข้ามาไว้ภายในตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไป ซึ่งสถานการณ์โดยรวมนั้น เมื่อเราได้โรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียง นับรวมกับเดิมที่มีอยู่ และศูนย์ห่วงใยแรงงานสาคร หรือแฟคตอรี่ควอรันทีน(FQ) ที่มีอยู่ ก็เชื่อได้ว่า จะเพียงพอต่อการรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่ตรวจเชิงรุกแล้วพบเป็นจำนวนมากอยู่ในขณะนี้

เปิดรพ.สนาม 1,000 เตียงใหญ่ที่สุดพร้อมรับผู้ติดเชื้อเสาร์นี้

นายธีรพัฒน์ ยังกล่าวในฐานะตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร ถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครว่า "ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียว มอบกำลังใจ จากหัวใจของทุกๆ คน ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ หายจากอาการเจ็บไข้โดยเร็วไว โดยชาวจังหวัดสมุทรสาครได้ติดตามข่าวของท่านในทุกๆวันจากการแถลงข่าวของโรงพยาบาลศิริราช ผมในฐานะตัวแทนของชาวจังหวัดสมุทรสาคร ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และกลับมาทำงานอย่างที่ท่านเคยทำมาเหมือนเดิมในเร็ววันนี้ครับ"

เปิดรพ.สนาม 1,000 เตียงใหญ่ที่สุดพร้อมรับผู้ติดเชื้อเสาร์นี้