พิษณุโลก - จังหวัดพิษณุโลก พิธีปล่อยขบวนทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 250 นาย สนับสนุนไปดำเนินงาน กรมควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดที่มีการระบาดต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้มาเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ไปสนับสนุนการดำเนินงานการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดที่มีการระบาดต่อเนื่อง ตามที่ร้องขอ ปล่อยขบวนบุคลากรทางการแพทย์ 250 นายช่วยจ.สมุทรสาคร


ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร้องขอทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ทีมรักษาพยาบาล (Case management) และทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT)จากจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม และปฏิบัติการสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปล่อยขบวนบุคลากรทางการแพทย์ 250 นายช่วยจ.สมุทรสาคร


โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ศูนย์วิชาการทุกแห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมวามพร้อมสำหรับการควบคุมการระบาดภายในจังหวัดพิษณุโลก และพร้อมสนับสนุนบุคคล


ปล่อยขบวนบุคลากรทางการแพทย์ 250 นายช่วยจ.สมุทรสาครสำหรับการควบคุมการระบาดในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ได้จัดทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ทีมรักษาพยาบาล (Case management) และทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MAT) ไปช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว ที่จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน


ปล่อยขบวนบุคลากรทางการแพทย์ 250 นายช่วยจ.สมุทรสาคร


ทางด้านนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชม ทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ทุกคนที่มีจิตอาสา มีน้ำใจ เสียสละเพื่อไปช่วยเหลือ สนับสนุนทีมแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรสาคร ถึงแม้ว่าโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรง แต่หากเรามีการป้องกันตัวตามมาตรการแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเราก็สามารถปลอดภัยจากการติดเชื้อได้ และที่สำคัญในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ขอให้ใช้แนวทางการปฏิบัติของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันรางกาย การปฏิบัติ NEW NORMAL


ปล่อยขบวนบุคลากรทางการแพทย์ 250 นายช่วยจ.สมุทรสาครอย่างไรก็ดี ในการส่งบุคลากรทางการแพทย์ไปช่วยที่จังหวัดสมุครสาคร ครั้งนี้ พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวให้กำลังใจทีมงาน พร้อมกับทำพิธีประพรมน้ำมนต์และแจกวัตถุมงคลให้กับผู้ไปปฏิบัติงานทุกนาย ก่อนที่ผวจ.พิษณุโลกจะทำพิธีโบกธงปล่อยขบวนรถ

ปล่อยขบวนบุคลากรทางการแพทย์ 250 นายช่วยจ.สมุทรสาคร