สินค้าและบริการต่าง ๆ ในปัจจุบันมีอยู่มากมาย และมีลักษณะที่แตกต่างตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคนั้น จะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาสินค้า รูปแบบที่น่าสนใจของสินค้าที่มีฟั่งชั่นการทำงานที่หลากหลายโดดเด่น คุณภาพของสินค้าผ่านการทดสอบคุณภาพจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
        ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) มีพันธกิจด้านการบริการงานการสร้างนวัตกรรมภายใต้การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้านงานออกแบบวิศวกรรม และ การพัฒนาการตลาดนวัตกรรมแบบครบวงจร ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ให้บริการด้านการสนับสนุนการสร้างและผลิตต้นแบบเพื่อสนับสนุนงานวิจัย ตาม 5 ประเด็นมุ่งเน้น (Technology Development Groups (TDGs)) to 10 TDGs และพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ พร้อมทั้งให้ความรู้ในด้านวิศวกรรมการออกแบบ การพัฒนาต้นแบบ เครื่องจักร และ ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม สู่ภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ และยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงและพัฒนาฐานความรู้ในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับวงการวิชาการและภาคอุตสาหกรรมไทย นอกจากนั้น 


ยังมีการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจไทยและผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมทและเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้ทราบถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านการออกแบบ  การผลิตและการบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการทำงาน ทำให้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจอันเนื่องมาจากความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า จากความสามารถในการออกแบบเพื่อผลิต และเพื่อรองรับ AEC และการแข่งขันในระดับสากล

"สวทช."บริการให้คำปรึกษางานออกแบบรักษ์โลก

นอกจากนี้ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม(DECC)ยังช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเกี่ยวกับกระบวนการผลิตโดยอาศัยการออกแบบวิศวกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนตลอดจนได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมการจัดทำต้นแบบชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนทดแทนและสามารถนำไปใช้ได้จริง

โดยที่ผ่านมาDECCได้ช่วยแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับภาคธุรกิจทุกขนาดทั้งภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างการแก้ปัญหาท่อก๊าซรั่วด้วยการสร้างภาพจำลองขั้นสูง( Simulation )การวิจัยและพัฒนาวางระบบSmart Energy Storageขนาดใหญ่ที่มีHigh Discharge C-rateได้สูงถึง20เท่านอกจากนั้นยังสามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการออกแบบช่วยแก้จุดอ่อนสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่ภาคธุรกิจเอสเอ็มอีอาทิการร่วมกับผู้ประกอบการออกแบบหลอดไฟอัจฉริยะและการออกแบบรถเข็นรักษ์โลกและเตาปิ้งไร้ควันเพื่อตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กอย่างผู้ขายอาหารริมทางหรือStreet foodอีกด้วย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม(DECC)


logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด