อุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมรอบสอง เริ่มวันที่ 1 ก.พ.ภายใต้ความเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค หลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสำเร็จ ภูแสนศรี  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวว่า หลังจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19 ) และมีประกาศจังหวัดเลย ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 และลงวันที่ 18 มกราคม 2564 (ฉบับที่ 2) นั้น  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง พิจารณาปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.2564 เป็นต้นมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและทำให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงปฏิบัติได้ชัดเจน 

เริ่ม 1 ก.พ. เปิดเที่ยวพักแรมบนภูกระดึงรอบสองขณะนี้สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายลง จึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ทุกแหล่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.25264 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแบบวิถีใหม่ (New Normal) ก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติฯ คือ 1. นักท่องเที่ยวต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น QUEQ  2. นักท่องเที่ยวต้องทำการ Check In และ Check Out ผ่านแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ หรือลงทะเบียนในการ เข้า-ออก ในจุดที่กำหนดไว้ให้ 3. นักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หากไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้เข้าอุทยานแห่งชาติ และล้างมือด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจัดไว้ให้ 

เริ่ม 1 ก.พ. เปิดเที่ยวพักแรมบนภูกระดึงรอบสอง

เริ่ม 1 ก.พ. เปิดเที่ยวพักแรมบนภูกระดึงรอบสอง

4.นักท่องเที่ยวทุกคนต้องเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่ หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าอุทยานแห่งชาติ 5.นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเดินทางเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โดยเครื่อง ID Card Reader  6.เว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และลดความแออัดของนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 7. กรณีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดครอบคลุมสูงสุดและเข้มงวด

เริ่ม 1 ก.พ. เปิดเที่ยวพักแรมบนภูกระดึงรอบสอง