ผลการประชุม กก.บห. ประชาธิปัตย์ เคาะ ให้สรรหาผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมแทน "เทพไท" นครศรีธรรมราช "จุรินทร์" นำพรรคเดินหน้าลุยพื้นที่ พร้อมอนุมัติสมาชิกพรรคใหม่กว่า 5029 คน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ว่า วันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคได้มีการหารือในประเด็น ประกอบด้วย

กก.บห. ประชาธิปัตย์ เคาะ สรรหาคนสมัครเลือกตั้งซ่อมตําแหน่งแทน "เทพไท"


1.เรื่องของการเพิ่มเติมสมาชิกใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงไตรมาสที่4ของปี 2563 คือตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ว่ามีจำนวนสมาชิกใหม่ของพรรคเพิ่มขึ้นมา 4,781 คน และในช่วงเดือนมกราคม 2564 มีสมาชิกใหม่จำนวน 248 คน  รวมแล้วเป็น 5,029 คน ซึ่งที่ประชุมก็ให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของพรรค
2. ที่ประชุมได้มีความเห็นชอบจากอนุมัติให้มีการจัดตั้งสาขาพรรคใหม่ ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และ  ที่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  ทำให้ปัจจุบันพรรคประชาธิปัตย์มีสาขาทั่วประเทศ 18 สาขา
3.ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตำแหน่งการเมืองเพิ่มเติม 1 ตำแหน่ง ภายหลังการลาออกของนายเรวัต อารีรอบ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) ซึ่งลาออกไปลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร  ดำรงตำแหน่งแทน  

กก.บห. ประชาธิปัตย์ เคาะ สรรหาคนสมัครเลือกตั้งซ่อมตําแหน่งแทน "เทพไท"


4. แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ตนเองได้ลงนามในคำสั่งพรรคประชาธิปัตย์ที่ 1/2564 แต่งตั้งสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา 22 คน โดยมีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นประธาน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นรองประธาน กรรมการสภาที่ปรึกษาประกอบด้วย ดร.มารุต บุนนาค นายไพฑูรย์ แก้วทอง  นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ  ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี  ดร. เจริญ   คันธวงศ์  นายชนะ รุ่งแสง  นายสัมพันธ์ ทองสมัคร  นายพิเชษฐ์  พันธ์วิชาติกุล  ดร.สาวิต  โพธิวิหก  มรว.สุขุมพันธ์  บริพัตร  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  นายพรเทพ เตชะไพบูลย์   นายคำรณ  ณ ลำพูน   นายอเนก ทับสุวรรณ  นางเตือนใจ นุปาละ  นายชุมพล กาญจนะ  นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์   นายลาภศักดิ์ ลาภาโรชกิจ  นายวิรัตน์ ปิยะพรไพบูลย์  และ น.ต.สุธรรม ระหงส์  เป็นเลขานุการ  โดยคณะสภาที่ปรึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาคณะกรรมการ และหัวหน้าพรรคตามที่เห็นสมควร
นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคได้มีการพิจารณาเรื่องการเลือกตั้งซ่อม  ที่ ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช โดยพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งซ่อมเขต 3จังหวัดนครศรีธรรมราชแทนนายเทพไทเสนพงศ์   โดยพรรคมีข้อบังคับ ระบบ ระเบียบ ที่มีความชัดเจนประกอบกับพระราชบัญญัติพรรคการเมืองที่บัญญัติไว้  พรรคจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคซึ่งมีนายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นประธาน  ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาผู้สมัคร และนำมาแจ้งให้คณะกรรมการบริหารรับทราบภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ 

กก.บห. ประชาธิปัตย์ เคาะ สรรหาคนสมัครเลือกตั้งซ่อมตําแหน่งแทน "เทพไท"