รวมทุกรายละเอียด ลงทะเบียน www.เราชนะ.com การเตรียมตัว เกณฑ์พิจารณา ตัวอย่างลงทะเบียน และวิธีรับสิทธิ์ "เงินเยียวยา" 7,000 บาท .

ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการ "เราชนะ" เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ระลอกใหม่ โดยแจกเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท โดย "เนชั่นออนไลน์" ได้รวมรวมข้อมูลรายละเอียดเงื่อนไขสำคัญต่างๆในการเข้าร่วมโครงการไว้ดังนี้
1. กลุ่มผู้ที่เข้าข่ายรับสิทธิ์ "เราชนะ"

รวมทุกรายละเอียด! ลงทะเบียน"เราชนะ" รับเงินเยียวยา 7 พัน

2.เกณฑ์การพิจารณา


รวมทุกรายละเอียด! ลงทะเบียน"เราชนะ" รับเงินเยียวยา 7 พัน

3.ตัวอย่างการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

รวมทุกรายละเอียด! ลงทะเบียน"เราชนะ" รับเงินเยียวยา 7 พัน

- เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

รวมทุกรายละเอียด! ลงทะเบียน"เราชนะ" รับเงินเยียวยา 7 พัน

- กดคำว่า "ลงทะเบียนใหม่" (ปุ่มสีแดง) จากนั้นกรอกข้อมูล


รวมทุกรายละเอียด! ลงทะเบียน"เราชนะ" รับเงินเยียวยา 7 พัน
- ใส่รหัส OTP ซึ่งจะส่งจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ในระบบ
รวมทุกรายละเอียด! ลงทะเบียน"เราชนะ" รับเงินเยียวยา 7 พัน
- ระบบจะขึ้นข้อความว่า "ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป" ถือว่าลงทะเบียนเรียบร้อย

จากนั้น ระบบจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป4.วิธีการรับสิทธิ์ "เราชนะ" ผ่านเป๋าตัง


รวมทุกรายละเอียด! ลงทะเบียน"เราชนะ" รับเงินเยียวยา 7 พัน


รวมทุกรายละเอียด! ลงทะเบียน"เราชนะ" รับเงินเยียวยา 7 พัน