อดีตนายทหารผ่านศึกตกใจหลังมีหนังสือส่งมาให้ตนเองไปยื่นขอสละสิทธิ์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัดอยู่ พร้อมถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้มาก่อนหน้านี้ 5 ปี ร่วม 5 หมื่นกว่าบาท

28 มกราคม 2564 ที่ บ้านเลขที่ 85 ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ผู้สื่อข่าว ได้เดินทางลงไปพบกับ พลทหารสุพี จันผิว อายุ 65 ปี พร้อมครอบครัว ภายหลังจากที่ทราบว่าถูกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม เชิญให้ไปพบ เพื่อคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้ให้มาตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยอ้างว่าเป็นการจ่ายซ้ำซ้อนกับเบี้ยทหารผ่านศึก ภายหลังจากที่ ได้รับหนังสือยืนยันจากสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี ในการจ่ายเบี้ยดูแลทหารผ่านศึกมาโดยตลอดหลังเกษียณอายุ ทำให้เกิดการจ่ายเงินซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มจึงเรียกให้ไปเซ็นคำยินยอมสละสิทธิ์เงินเบี้ยผู้สูงอายุ พร้อมให้ส่งคืนเบี้ยผู้สูงอายุที่เคยรับมาทั้งหมดเกือบ 50,000 บาท สร้างความหนักใจให้แก่พลทหารสุพี พร้อมครอบครัวเนื่องจากช่วงนี้ไม่มีรายได้ ไม่มีงานทำ ตกงานจากสถานการณ์โควิด-19 มาอาศัยอยู่บ้านกันเท่านั้น


อดีตทหารผ่านศึก ถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอดีตทหารผ่านศึก ถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


 

นางรุ่งฤดี สมนา อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 85 หมู่ 11 ต.ทุ่ม  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เล่าว่า เมื่อ 5 ปีก่อน นายสุพี จันผิว หรือ พลทหารสุพี จันผิว พ่อของตน มีอายุในตอนนั้น 60 ปี พอดี จึงได้ไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยตนก็กรอกเอกสาร ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น และไม่มีเจ้าหน้าที่ใด ๆ มาให้คำแนะนำ หรือ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จากนั้น ทางผู้ใหญ่บ้านก็นำเอกสารของพ่อ ไปขึ้นทะเบียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ซึ่งก็ไม่มีการโต้แย้ง หรือ แจ้งข้อมูลกลับมาในช่วงเวลานั้น จนกระทั่ง พ่อได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นรายเดือน เดือนละ 800 บาท ระยะเวลาผ่านมากว่า 5 ปี ก็มีหนังสือจาก สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี ส่งหนังสือให้ญาติไปขอยกเลิกเบี้ยยังชีพ เพราะมีการรับเงินซ้ำซ้อนกันอดีตทหารผ่านศึก ถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ทั้งครอบครัวทหารผ่านศึกอยากวอนให้ส่วนราชการเห็นใจในช่วงนี้ไม่มีรายได้เพียงพอ แม้กระทั่งจะมาจุนเจือครอบครัว ก็ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการช่วยเหลือของทหารผ่านศึกที่ได้มาใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนื่องจากการตกงานจากสถานการณ์โควิด-19 หากให้ไปเซ็นยินยอมให้เป็นหนี้หรือให้ผ่อนสูงตอนนี้ก็ยังไม่มีวอนรัฐหาทางออกช่วยด้วย

อดีตทหารผ่านศึก ถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ