ขอนแก่นเตรียมขุดสำรวจเมืองโบราณโนนเมืองใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไขความลับเมืองโบราณ พร้อมยกระดับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ระดับเอเชีย หลังกรมศิลปากรชี้มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์น่าสนใจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 ที่เมืองโบราณโนนเมือง บ้านนาโพธิ์  ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ศึกษา สำรวจพื้นที่ เมืองโบราณ  เตรียมพัฒนา ศึกษาวิจัย และขุดค้นแหล่งโบราณสถานที่ชาวบ้านเรียกว่าเมืองโบราณ ขจกำกับติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่อำเภอชุมแพ เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์   รวมทั้งการพัฒนาจังหวัดในหลากหลายมิติ  โดยเริ่มจากสิ่งที่มีอยู่ทั้งเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ การพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ โดยได้เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เมืองโบราณโนนเมืองเป้นอุทยานประวัติศาสตร์แหล่งใหญ่และสำคัญในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 

พัฒนาเมืองโบราณโนนเมืองเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ระดับเอเชีย

"เดิมทางกรมศิลปากรได้มาขุดค้นที่เมืองโบราณโนนเมืองแล้ว 5 หลุม  ทำให้พบว่าเมืองโบราณบ้านโนนเมืองเป็นแหล่งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเป็นเมืองศูนย์กลางที่มีความสำคัญในอดีต  การทำคูน้ำล้อมรอบเกาะเมืองเก่าของโนนเมือง เป็นปริมณฑลที่ชัดเจน จึงทำให้กรมศิลปากรมีความเห็นว่าเมืองโบราณโนนเมืองต้องมีการศึกษาค้าคว้าอย่างจริงจัง จึงวางแผนการศึกษาวิจัยในระยะ 2-3 ปีนี้ ทางกรมศิลปากร  วางแผนขุดหลุมเพื่อศึกษา หาหลักฐานททางประวัติศาสตร์เพิ่มเติมอีก  ซึ่งจะเป็นหลุมขุดขนาดใหญ่  ขนาด 30 x30 เมตร  จะทำให้เห็นเมืองโบราณ  เข้าใจความเป็นมาในอดีตของอีสาน ซึ่งอาจจะเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาเมืองด้วย" นายสมศักดิ์  กล่าว    

พัฒนาเมืองโบราณโนนเมืองเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ระดับเอเชีย

นอกจากนี้กรมศิลปากรมีแผนที่จะทำให้เมืองโบราณโนนเมือง เป็นอุทยานทางประวัติศาสตร์ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2568  แต่หากทุกหน่วยงานมีความร่วมมือคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วขึ้น  อาจจะได้เปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และจะเกิดการพัฒนาชุมชนที่อยู่โดยรอบ ทำให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของโบราณสถาน  ช่วยกันดูแลสำหรับเมืองโบราณโนนเมือง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  มีการศึกษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 โดยความร่วมมือทั้งจากราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนกลาง และประชาชน   ภายในเมืองโบราณมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณโนนเมืองและอาคารจัดแสดงหลุมขุดค้นแล้ว  5 หลุม โดย อบต.ชุมแพ และกรมศิลปากรได้ดูแลรักษาคูน้ำ อาคาร หลักฐานทางโบราณคดี รวมถึงพื้นที่ภายในเมืองโบราณ   

พัฒนาเมืองโบราณโนนเมืองเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ระดับเอเชีย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด