"หมาดไทย" แจงเหตุผลเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นการจ่ายซ้ำซ้อน และยังผิดกฎหมาย เผยพบกว่า 1.5 หมื่นราย ย้ำใช้วิธีเจรจาเพื่อหาทางออก โดยให้ท้องถิ่นไปดำเนินการ

28 มกราคม 2564 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ เนื่องจากทั้งหมดมีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนกัน ซึ่งกรมบัญชีกลางเป็นผู้แจ้งมายังกระทรวงมหาดไทย หลังพบข้อมูลช่วงปลายปี 62 มีการจ่ายเงินผู้สูงอายุซ้ำกับคนที่เขารับเงินอื่นๆ ไปแล้ว ซึ่งผิดระเบียบ กว่า 1.5 หมื่นคน และมีหลายกรณี โดยเป็นเรื่องทางกฎหมายที่ไม่สามารถทำได้

ส่วนกระแสที่เกิดขึ้นเพราะมีการไปสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่ลูกเสียชีวิตและได้รับเงินซ้ำซ้อน ซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ก็จะหาทางออกด้วยกฎหมาย โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน เบื้องต้นหาทางออกด้วยวิธีเจรจา รอมชอม เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แต่ทางกฎหมายได้มีคำสั่งให้หาวิธีที่เหมาะสม จึงต้องดูรายละเอียดกฎหมายว่าจะแก้ไขอย่างไร ในขั้นต้นท้องถิ่นใช้วิธีเจรจาไปก่อน