กรมอนามัย เผยผลสำรวจ พบ ประชาชนสวมหน้ากากเป็นประจำสูงถึง ร้อยละ 94.48 ขณะที่คนไม่สวมหน้ากากเลยมีเพียงร้อยละ 0.9 พร้อมเผย 3 สถานที่ที่คนไม่ค่อยสวมหน้ากาก .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 มกราคม 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจอนามัยโพลประเด็นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 6 จากการสำรวจผลระหว่างวันที่ 10-22 มกราคม 2564 จากประชาชนทั่วประเทศ 19,279 คน พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมสวมหน้ากากเป็นประจำเมื่อไปที่สาธารณะถึง ร้อยละ 94.48 ในขณะที่ไม่สวมหน้ากากเลย มีเพียงร้อยละ 0.9 / กลุ่มอายุที่สวมหน้ากากน้อยที่สุดคือกลุ่มอายุน้อยกว่า 15 ปี และอายุ 15 - 24ปี

 


ผลสำรวจพบคนไทยสวมหน้ากากอนามัยกว่า94% ยืนยันจากอนามัยโพล โดยกรมอนามัยเมื่อสอบถามต่อในกรณีที่เดินทางไปในสถานที่ต่างๆ พบว่า สถานที่ที่ประชาชนสวมหน้ากากน้อยคือสวนสาธารณะ/สนามกีฬา ร้อยละ 66.5 ฟิตเนส/โรงยิม ร้อยละ 69.9 รวมทั้ง วัดโบสถ์ โบราณสถาน ร้อยละ 70.9 ในขณะนี้จึงควรเน้นย้ำให้ประชาชนเมื่อไปสถานที่เหล่านี้ควรสวมหน้ากากตลอดเวลายกเว้นกรณีจำเป็น เช่น ขณะทานอาหาร ขณะออกกำลังกาย เป็นต้น

 

สำหรับ สถานที่ที่ประชาชนสวมหน้ากากมากที่สุดคือห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 82.53 รองลงมาคือ ตลาดและตลาดนัด ร้อยละ 80.45

 

ผลสำรวจพบคนไทยสวมหน้ากากอนามัยกว่า94% ยืนยันจากอนามัยโพล โดยกรมอนามัย

ขณะที่ พฤติกรรมการป้องกันตัวเองพบว่าในภาพรวมประชาชนตรวจวัดไข้ก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ ร้อยละ 92.45 ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ ร้อยละ 88.14 และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่คนพลุกพล่าน ร้อยละ 82.07

 

ผลสำรวจพบคนไทยสวมหน้ากากอนามัยกว่า94% ยืนยันจากอนามัยโพล โดยกรมอนามัย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ยังได้กล่าวอีกว่า "กรมอนามัยยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาและสวมอย่างถูกวิธีเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรและหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งขอให้โหลดแอปพลิเคชัน"หมอชนะ-ไทยชนะ" ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ หรือจดบันทึกประวัติการเดินทางของตนเองในแต่ละวันเพื่อช่วยให้การสอบสวนโรคทำได้ง่ายขึ้น

 

ผลสำรวจพบคนไทยสวมหน้ากากอนามัยกว่า94% ยืนยันจากอนามัยโพล โดยกรมอนามัย


ผลสำรวจพบคนไทยสวมหน้ากากอนามัยกว่า94% ยืนยันจากอนามัยโพล โดยกรมอนามัย

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือสถานประกอบการต่างๆ ประเมินมาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัยและการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์ม "Thai Stop COVID" เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวัง สร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่มารับบริการและยกระดับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง"

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด