ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) ได้เข้าทำการปักป้ายประกาศแปลงตรวจยึดพื้นที่ก่อสร้างรูปปั้นพญานาค บริเวณข้างบ้านลุงพล โดยให้ผู้กระทำผิดพร้อมบริวารออกหรืองดเว้นการกระทำใดใดในพื้นที่ตรวจยึด

28  มกราคม  2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.40 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) ได้เข้าทำการปักป้ายประกาศแปลงตรวจยึดพื้นที่ก่อสร้างรูปปั้นพญานาค ที่อยู่บริเวณข้างบ้านนายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล ตามคดีอาญาที่ 19/2564 ยึดทรัพย์ที่ 12/2564 ตาม ปจว. ข้อ 1 เวลา 18.00 น. ลงวันที่ 27 ม.ค.2564  

จนท.ปักป้ายตรวจยึดพื้นที่สร้างรูปปั้นพญานาค "ลุงพล"

โดยข้อความระบุว่า พื้นที่ตรวจยึดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1127 พ.ศ. 2528 ท้องที่บ้านกกกอก ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร อาศัยอำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ผู้กระทำผิดพร้อมบริวารออกหรืองดเว้นการกระทำใดใดในพื้นที่ตรวจยึด โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) วันที่ปิดประกาศ 28 มกราคม 2564

จนท.ปักป้ายตรวจยึดพื้นที่สร้างรูปปั้นพญานาค "ลุงพล"